amsterdam

Voor wie het echt wil weten

Terug

Wat is Meetellen?

Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met langdurig werkloos zijn, psychische of lichamelijke problemen, dakloosheid, schulden of eenzaamheid.

Wij laten door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek de stem van deze mensen aan organisaties en de gemeente horen. Voor wie het echt wil weten dus.

Als gemeente of organisatie wil je de kwaliteit van de ondersteuning, zorg, verbeteracties en de resultaten daarvan monitoren. Bij een gangbare, wetenschappelijke benadering van onderzoek kunnen er zich soms problemen in de representativiteit voordoen omdat de doelgroep onvoldoende wordt bereikt.
Meetellen lost dit op door ervaringsdeskundigheid te brengen in de opzet en uitvoering van onderzoek.

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt ervaringskennis optimaal benut. Afhankelijk van de aard van het onderzoek kan Meetellen een beroep doen op een vast panel van een diverse groep mensen met verschillende achtergronden. Bovendien doen we een extra inspanning om mensen te bereiken en goed contact te maken.

Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de mensen waar het onderzoek om draait. De belangrijke thema’s worden dus op de juiste manier uitgevraagd. Zo worden beleidsinitiatieven, ondersteuningsmethodes, maar ook breder wetenschappelijk onderzoek écht gemonitord en geëvalueerd door de mensen die er mee te maken hebben.

een ervaringsdeskundig team

De medewerkers in het team van Meetellen zijn zelf ervaringsdeskundig en getraind om verschillende taken in het onderzoek te doen. Met het team wordt nagedacht over de inhoud van het onderzoek, werven nieuwe panelleden of respondenten, en voeren onderzoekstaken uit, zoals het afnemen van interviews. Ook adviseren zij over de inhoud en toegankelijkheid van interviewguides of vragenlijsten.

Door deze aanpak doet Meetellen niet alleen een onderzoek, maar is Meetellen ook van waarde voor haar medewerkers. Medewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen de verschillende aspecten die een onderzoeksbureau te bieden heeft. Meetellen kan hierdoor bijdragen aan de eerste stappen richting betaald werk.
Meetellen opereert onafhankelijk en als een sociale firma.

Site by Alsjeblaft!