amsterdam

Voor wie het echt wil weten

Terug

Wat is Meetellen?

Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze langdurig werkloos zijn, psychische of lichamelijke problemen hebben, in de schulden zitten of eenzaam zijn.

Wij laten door kwalitatief en kwantitatief onderzoek de stem van deze mensen aan de gemeente en organisaties horen. Voor wie het echt wil weten dus.

Als gemeente of organisatie wil je de kwaliteit van de ondersteuning, zorg, verbeteracties en de resultaten daarvan monitoren. Een wetenschappelijke benadering van onderzoek levert soms kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Vaak zijn er problemen omdat de doelgroep niet wordt bereikt.

Meetellen lost dit op door ervaringsdeskundigheid te brengen in de opzet en uitvoering van onderzoek.

Ervaringsdeskundig onderzoeksbureau

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt ervaringskennis optimaal benut. Meetellen houdt namelijk een groot panel in stand, (in Utrecht van rond de 400 mensen) uit verschillende doelgroepen.
Bovendien doen we een extra inspanning om mensen te bereiken en goed contact te maken.

Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de doelgroep. De belangrijke thema’s worden dus op de juiste manier uitgevraagd. Zo worden beleidsinitiatieven ècht gemonitord en geëvalueerd door de mensen die er mee te maken hebben.

De medewerkers in het team van Meetellen zijn zelf ervaringsdeskundig en getraind om verschillende taken in het onderzoek te doen. Zij geven voorlichting, werven nieuwe panelleden, en voeren onderzoekstaken uit zoals het doen van interviews. Ook adviseren zij over de inhoud en leesbaarheid van vragenlijsten die panelleden of andere respondenten ontvangen.

Door deze aanpak doet Meetellen niet alleen een onderzoek, maar is het ook een herstelactiviteit op zich. De medewerkers krijgen de kans zich te ontwikkelen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wie weet kunnen ze zelfs een eerste stap zetten richting betaald werk.

Meetellen opereert onafhankelijk en als een sociale firma.

Site by Alsjeblaft!