amsterdam

Wij zoeken uit

Meetellen is er voor wie het echt wil weten. Wij zijn een onderzoeksbureau voor én door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben. Ervaringsdeskundige panelleden, -medewerkers en onderzoekers voeren verschillende soorten onderzoek uit. Met de uitkomsten kunnen gemeenten en organisaties daadwerkelijk en inhoudelijk beoordelen hoe succesvol het beleid is.

Lees meer

Jaarlijks onderzoek

Elk jaar voert Meetellen een peiling uit onder inwoners van Utrecht over uiteenlopende onderwerpen waarbij we focussen op hoe de mensen waar het voor bedoeld is het ervaren. De onderwerpen worden op initiatief van Meetellen en samen met de gemeente vastgesteld. De resultaten worden gepubliceerd in een rapportage. Je vindt een aantal van de onderzochte onderwerpen op deze pagina.

Meetellen en meedoen

01 september 2019

Meetellen onderzocht de vraag hoe tevreden Utrechters in een kwetsbare situatie met hun activiteiten of vrijwilligerswerk zijn.

Geeft dit hen het gevoel dat ze meedoen in de maatschappij en wat vinden ze van het aanbod?

Lees meer

De Vrijwilligersacademie heeft ons gevraagd om te onderzoeken hoe de positief gewaardeerde basistrainingen vrijwilligers helpt in hun vrijwilligerswerk en wat zij nog meer willen leren tijdens deze training. Sluiten de trainingen aan bij de praktijk en motivatie van vrijwilligers?

Lees meer

Wat zijn de ervaringen zijn van sociaal kwetsbare burgers met zelfredzaamheid. Wat betekent zelfredzaamheid voor hen? En hoe zelfredzaam voelen zij zich? Meetellen zocht het uit.

Lees meer

De gemeente vindt het belangrijk dat mensen zo veel mogelijk zelf beslissingen nemen en problemen zelf met hun eigen netwerk oplossen. In Utrecht zijn buurtteams ingezet om dat te bereiken. Wat zijn hun ervaringen met de buurteams? Wat vinden zij belangrijk voor goede hulp en ondersteuning?

Lees meer

Om mee te komen in de maatschappij is het belangrijk om toegang te hebben tot informatie. Hiervoor moet je tegenwoordig niet alleen kunnen lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden hebben. Hoe zoeken en vinden de panelleden informatie en hoe toegankelijk is dat voor hen?

Lees meer

Meetellen heeft onderzoek gedaan naar betaald werk en vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij over mensen met een achtergrond van psychiatrische problemen, dak– of thuisloosheid of verslaving. Wat zijn hun ervaringen met (vrijwilligers)werk? Hoe ervaren ze ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk? Hoe kijken ze naar de toekomst? In dit rapport staan de resultaten.

Lees meer

De gemeente wil dat alle Utrechters meetellen en meedoen, ook mensen uit de OGGZ doelgroep. Mensen die vallen onder de OGGZ doelgroep kunnen kampen met psychische problemen, schulden, verslaving en zijn vaak dak- of thuisloos geweest. Meetellen onderzocht de wensen en mogelijkheden van panelleden rondom sociale steun en betrokkenheid bij de samenleving en buurt.

Lees meer

Participatie

01 maart 2013

Niet iedereen is in staat om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Meetellen onderzocht bij de OGGZ doelgroep waar zij vinden dat de mogelijkheden en kansen liggen. En, welke ondersteuning kunnen ze daarbij gebruiken?

Lees meer

En nu ook Amsterdam!

De onderzoeken op deze pagina zijn het resultaat van Meetellen in Utrecht. Dat willen we ook in Amsterdam. Binnenkort met het eigen onderzoek naar uitkering en het zetten van een volgende stap. Of misschien ook nog een andere relevante Amsterdamse vraag?
Neem contact op!

Site by Alsjeblaft!