amsterdam

Wij doen verslag

Terug

afstand en ervaringsdeskundig onderzoek

14 april 2020

Letterlijk en figuurlijk naast de respondent kunnen staan is een belangrijk onderdeel van ons ervaringsdeskundig onderzoek. Wat betekent de huidige corona-periode van afstand voor de kwaliteit van ons onderzoek? Zijn er ook voordelen in deze afstand te vinden?

Afstand is een veel besproken onderwerp binnen het onderzoeksveld, en dat geldt al helemaal bij ervaringsdeskundig onderzoek. Ervaringsdeskundige onderzoekers bevinden zich op een fijne lijn tussen op een neutrale manier de onderzoeksvraag beantwoorden en tegelijkertijd naast de respondent staan en op een gelijkwaardige manier het gesprek aangaan. Een vakkundigheid die bij Meetellen centraal staat.

Fysieke afstand, die nu helaas tijdelijk onoverkomelijk is in de corona-periode, maakt het letterlijk en figuurlijk naast iemand staan lastiger. Onvermijdelijk moeten sommige interviews en focusgroepen uitgesteld worden. Dit betekent echter niet dat deze afstand alleen maar nadelig werkt voor het onderzoeksproces. Klaas Mulder vertelt in Sociale Vraagstukken dat hij als afstudeerbegeleider ziet dat een periode van ‘contactloos’ onderzoek juist kan leiden tot beter onderzoek. Onderzoek vraagt namelijk om reflectie, diepgaande analyse, en afstand: het onderzoek een moment loslaten en er later met frisse blik weer naar kijken.

Dit proces is precies wij als jong onderzoeksbureau met een aantal lopende opdrachten nu middenin zitten. Van elkaar leren, de randvoorwaarden van onze methode (her)formuleren en samen opdenken over onderzoeksvragen staat centraal. Om zo, wanneer het weer mag, de mensen de juiste vragen te stellen en tegelijkertijd naast ze te (blijven) staan.

Site by Alsjeblaft!