amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

In 2021 is het beleidsprogramma van de gemeente Amsterdam voor de aanpak van dakloosheid gestart, dat loopt tot 2025 en wordt gemonitord. Meetellen voert het kwalitatieve onderzoek uit, waarbij jaarlijks meer dan 30 mensen worden geïnterviewd die dak- of thuisloos zijn, dreigen dak- of thuisloos te worden, of recentelijk weer huisvesting hebben gevonden. Het doel is om hun ervaringen met ondersteuning te begrijpen, los van specifieke beleidsdoelen. Dit voorjaar hebben we de rapportage over ons onderzoek in 2023 afgerond.

Lees meer

Meetellen werkte samen met Enik aan het formuleren op de vraag óf en hóe het aanbod van ENIK beter kan aansluiten op de behoefte van cliënten die in de maatschappelijke opvang (MO) zitten. Tegelijkertijd onderzocht Meetellen in samenwerking met ENIK en de MO hoe de kracht van peersupport helpen bij duurzaam herstel.

Lees meer

Medezeggenschap in zorg

16 februari 2024

Meetellen deed een onderzoek naar hoe (mede)zeggenschap in WMO-organisaties in Amsterdam is geregeld. Dat leverde zeer waardevolle inzichten op voor iedereen die ruimte voor ervaringskennis wil maken in eigen organisatie en dienstverlening.

Lees meer

Vorig jaar heeft Meetellen in samenwerking met Centrum voor Cliëntervaring (CVC) in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de overgang van mensen hun ambulante ondersteuning naar de Buurtteams. Eén van de grootste reorganisaties uit de geschiedenis van de stad. Meetellen en CVC onderzochten hoe deze overgang is verlopen voor de Amsterdammer

Lees meer

Impactmeting ONSBank

30 januari 2024

Meetellen heeft ONSBank geholpen de invloed van hun programma op jongeren met schulden te meten. ONSBank vertrekt uit het idee dat schuldproblemen niet op te lossen zijn met alleen een training in het op orde krijgen van je administratie. Je moet ook de energie hebben om je leven aan te pakken en je gedrag te veranderen. We zagen dat deze menselijke benadering op alle indicatoren effectief is.

Lees meer

deur met doek opengehouden

In opdracht van Educatief Centrum Oost (EC-O) heeft Meetellen een impactmeting uitgevoerd. Een traject bij EC-O heeft een grote impact op verschillende leefgebieden van de deelnemers. Met een mensgerichte benadering draagt EC-O bij aan hun empowerment en emancipatie.

Lees meer

Meetellen voert in opdracht van de gemeente Amsterdam een vierjarig beleidsmonitor onderzoek uit. Hoe ervaren Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn (geweest) de ondersteuning die zij ontvangen?

Lees meer

https://pixabay.com/nl/users/lenahelfinger-15629841/

Wat heeft jou geholpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk? Onderzoeksbureau Meetellen ging hierover in gesprek met acht deelnemers en vrijwilligers van De Regenboog Groep die de stap hebben gezet naar een vrijwillige of betaalde baan.

Lees meer

Afgelopen zomer heeft Meetellen samengewerkt aan het onderzoek van het Amsterdam UMC en kenniscentrum Phrenos. Doel van het onderzoek was om een beter beeld te krijgen van wat mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt op het gebied van werk en gezondheid meemaken in tijden van crisis.

Lees meer

Meetellen heeft meegewerkt aan een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar werk en welzijn van mensen met een arbeidsbeperking. Wat voor invloed heeft de Participatiewet bijvoorbeeld op gevoelens van (on)zekerheid?

Lees meer

Team Meetellen heeft in opdracht van De Regenboog Groep het tevredenheidsonderzoek vernieuwd ingestoken. Lees hier meer over het onderzoek en onze participatieve uitvraag!

Lees meer

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van CQ procesmanagement onderzoek gedaan naar hoe de mensen waar het om gaat de ‘resourcegroepen methode’ beleven.

Lees meer

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam stadsdeel Oost onderzoek gedaan naar de invulling van en uitgangspunten voor een nieuw buurtpunt in het stadsdeel.

Lees meer

Meetellen onderzocht voor de gemeente Amsterdam de communicatie én inhoud van nieuwe plannen rondom de Stadspas. Hiervoor spraken we met verschillende Stadspasgebruikers.

Lees meer

Ook een onderzoek?

Meetellen in Amsterdam voert verschillende soorten onderzoek uit. Altijd vanuit het perspectief van de mensen waar het over gaat.

Ook graag een onderzoek? Neem contact op via amsterdam@meetellen.nl.

Site by Alsjeblaft!