amsterdam

Volg hier ons onderzoek

Medezeggenschap in zorg

16 februari 2024

Meetellen deed een onderzoek naar hoe (mede)zeggenschap in WMO-organisaties in Amsterdam is geregeld. Dat levert waardevolle inzichten op voor iedereen die ruimte voor ervaringskennis wil maken in eigen organisatie en dienstverlening.

Lees meer

Vorig jaar heeft Meetellen in samenwerking met Centrum voor Cliëntervaring onderzoek gedaan naar de overgang van ambulante ondersteuning naar de Buurtteams. Eén van de grootste reaorganisaties uit de geschiedenis van de stad. Hoe is deze overgang verlopen voor de Amsterdammer? De gemeente wil graag leren voor de toekomst.

Lees meer

Hoe ervaren Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn (geweest) de ondersteuning die zij ontvangen? Het afgelopen jaar deed Meetellen hier in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek naar.

Lees meer

Meetellen heeft een onderzoeksgroep begeleid in het uitvoeren van een onderzoek naar de aansluiting tussen de maatschappelijke opvang en Enik, Recovery College voor peer support en herstel. 

Op donderdag 30 maart hebben we de resultaten van dit actie-onderzoek in Utrecht gepresenteerd.

Lees meer

Meetellen voert onderzoek uit naar de invloed van mensen die ondersteuning krijgen uit de WMO. Lees hier wat de volgende stappen in dit onderzoek zijn.

Lees meer

Wat heeft jou geholpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk? Onderzoeksbureau Meetellen ging hierover in gesprek met acht deelnemers en vrijwilligers van De Regenboog Groep die de stap hebben gezet naar een vrijwillige of betaalde baan.

Lees meer

Meetellen doet onderzoek naar (mede)zeggenschap in de Wmo in Amsterdam. Daarvoor werd allereerst een literatuurstudie uitgevoerd. Lees meer of download de publicatie.

Lees meer

Met wat voor onderzoeken houdt Meetellen zich nou eigenlijk bezig? In onze nieuwe rubriek ‘onderzoek onder de loep’ duiken we samen met een teamlid dieper in één van onze lopende of net afgeronde onderzoeken om daar wat meer inzicht in te krijgen.

Lees meer

Amsterdammers in Nood

13 december 2021

Een onderzoek naar hoe Noodfonds Amsterdam Oost het net even anders doet, en waarom dit zo van meerwaarde is. Een reflectie door teamlid Sander.

Lees meer

Teamlid Claartje reflecteert op het lopende onderzoek naar de eerste ervaringen van Buurtteam-bezoekers: wat is de meerwaarde van een participatieve aanpak en hoe zet zij haar ervaringsdeskundigheid in tijdens dit onderzoek?

Lees meer

Afgelopen zomer heeft Meetellen haar panelleden uitgenodigd om mee te doen aan een vragenlijst over gezondheid en begeleiding in (het zoeken naar) werk tijdens de coronaperiode. Lees hier de eerste resultaten!

Lees meer

De komende tijd werkt Meetellen mee aan een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar werk en welzijn van mensen met een arbeidsbeperking. Wat voor invloed heeft de Participatiewet bijvoorbeeld op gevoelens van (on)zekerheid? Wij zijn op zoek naar mensen die geïnterviewd willen worden en hun ervaringen willen delen.

Lees meer

Wij denken dat onderzoek met een ervaringsdeskundig onderzoeksteam een beter antwoord geeft op een onderzoeksvraag. Door het stellen van de juiste vragen, op de juiste manier, laten we de stem van mensen beter horen aan gemeenten en organisaties. Door ons panel bevragen wij ook mensen die voor andere organisaties misschien minder makkelijk te bereiken zijn.

Lees meer

Deze maand hebben we onze werkzaamheden voor een onderzoek van de VU en maatschappelijke organisaties (‘Kwetsbaar in Amsterdam) afgerond. Meetellen heeft naar tevredenheid interviews afgenomen en gezocht naar manieren om meer mensen te vinden.

Hieronder een korte schets van onze lopende onderzoeken in samenwerking met onder andere het Amsterdam UMC en het Verwey-Jonker instituut.

Lees meer

Team Meetellen heeft in opdracht van De Regenboog Groep het tevredenheidsonderzoek vernieuwd ingestoken. Lees hier meer over het onderzoek en onze participatieve uitvraag!

Lees meer

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van CQ procesmanagement onderzoek gedaan naar hoe de mensen waar het om gaat de ‘resourcegroepen methode’ beleven.

Lees meer

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam stadsdeel Oost onderzoek gedaan naar de invulling van en uitgangspunten voor een nieuw buurpunt in het stadsdeel.

Lees meer

Het team van Meetellen is met Stadspasgebruikers over de communicatie én inhoud van nieuwe plannen van de Stadspas in gesprek gegaan.

Lees meer

Naast het doen van onderzoek in opdracht – aannemer vorm, werkt Meetellen ook in co-creatie mee aan andere onderzoeken.

Lees meer

De Vrijwilligersacademie heeft ons gevraagd om te onderzoeken hoe de positief gewaardeerde basistrainingen vrijwilligers helpt in hun vrijwilligerswerk en wat zij nog meer willen leren tijdens deze training. Sluiten de trainingen aan bij de praktijk en motivatie van vrijwilligers?

Lees meer

Ook een onderzoek?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen voert Meetellen in Amsterdam verschillende soorten onderzoek uit. Maar, altijd vanuit het perspectief van de mensen waar het over gaat!

Ook een onderzoek? Neem contact op via amsterdam@meetellen.nl.

Site by Alsjeblaft!