amsterdam

Wij zoeken uit

De komende tijd werkt Meetellen in Amsterdam mee aan een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar werk en welzijn bij mensen met een arbeidsbeperking. In welke mate ervaren mensen (on)zekerheid als het gaat om werk en inkomen? Wat voor invloed heeft de Participatiewet (2015) hierop gehad? Wij zijn op zoek naar mensen die geïnterviewd willen worden en hun ervaringen willen delen. Lees hier meer over het onderzoek.

Lees meer

Wij denken dat onderzoek met een ervaringsdeskundig onderzoeksteam een beter antwoord geeft op een onderzoeksvraag. Door het stellen van de juiste vragen, op de juiste manier, laten we de stem van mensen beter horen aan gemeenten en organisaties. Door ons panel bevragen wij ook mensen die voor andere organisaties misschien minder makkelijk te bereiken zijn.

Lees meer

Deze maand hebben we onze werkzaamheden voor een onderzoek van de VU en maatschappelijke organisaties (‘Kwetsbaar in Amsterdam) afgerond. Meetellen heeft naar tevredenheid interviews afgenomen en gezocht naar manieren om meer mensen te vinden.

Hieronder een korte schets van onze lopende onderzoeken in samenwerking met onder andere het Amsterdam UMC en het Verwey-Jonker instituut.

Lees meer

Team Meetellen heeft in opdracht van De Regenboog Groep het tevredenheidsonderzoek vernieuwd ingestoken. Lees hier meer over het onderzoek en onze participatieve uitvraag!

Lees meer

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van CQ procesmanagement onderzoek gedaan naar hoe de mensen waar het om gaat de ‘resourcegroepen methode’ beleven.

Lees meer

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam stadsdeel Oost onderzoek gedaan naar de invulling van en uitgangspunten voor een nieuw buurpunt in het stadsdeel.

Lees meer

Het team van Meetellen is met Stadspasgebruikers over de communicatie én inhoud van nieuwe plannen van de Stadspas in gesprek gegaan.

Lees meer

Naast het doen van onderzoek in opdracht – aannemer vorm, werkt Meetellen ook in co-creatie mee aan andere onderzoeken.

Lees meer

De Vrijwilligersacademie heeft ons gevraagd om te onderzoeken hoe de positief gewaardeerde basistrainingen vrijwilligers helpt in hun vrijwilligerswerk en wat zij nog meer willen leren tijdens deze training. Sluiten de trainingen aan bij de praktijk en motivatie van vrijwilligers?

Lees meer

Wat zijn de ervaringen zijn van sociaal kwetsbare burgers met zelfredzaamheid. Wat betekent zelfredzaamheid voor hen? En hoe zelfredzaam voelen zij zich? Meetellen zocht het uit.

Lees meer

Om mee te komen in de maatschappij is het belangrijk om toegang te hebben tot informatie. Hiervoor moet je tegenwoordig niet alleen kunnen lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden hebben. Hoe zoeken en vinden de panelleden informatie en hoe toegankelijk is dat voor hen?

Lees meer

Meetellen in Utrecht heeft onderzoek gedaan naar betaald werk en vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij over mensen met een achtergrond van psychiatrische problemen, dak– of thuisloosheid of verslaving. Wat zijn hun ervaringen met (vrijwilligers)werk? Hoe ervaren ze ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk? Hoe kijken ze naar de toekomst? In dit rapport staan de resultaten.

Lees meer

De gemeente wil dat alle Utrechters meetellen en meedoen, ook mensen uit de OGGZ doelgroep. Mensen die vallen onder de OGGZ doelgroep kunnen kampen met psychische problemen, schulden, verslaving en zijn vaak dak- of thuisloos geweest. Meetellen onderzocht de wensen en mogelijkheden van panelleden rondom sociale steun en betrokkenheid bij de samenleving en buurt.

Lees meer

Participatie

01 maart 2013

Niet iedereen is in staat om op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Meetellen onderzocht bij de OGGZ doelgroep waar zij vinden dat de mogelijkheden en kansen liggen. En, welke ondersteuning kunnen ze daarbij gebruiken?

Lees meer

Ook een onderzoek?

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen voert Meetellen in Amsterdam verschillende soorten onderzoek uit met verscheidene onderzoeksvragen. Maar, altijd vanuit het perspectief van de mensen waar het over gaat!

Ook een onderzoek? Neem contact op via amsterdam@meetellen.nl.

Site by Alsjeblaft!