amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

Terug

Impactmeting Educatief Centrum-Oost (EC-O)

15 september 2023

In opdracht van Educatief Centrum Oost (EC-O) heeft Meetellen een impactmeting uitgevoerd. Een traject bij EC-O heeft een grote impact op verschillende leefgebieden van de deelnemers. Met een mensgerichte benadering draagt EC-O bij aan hun empowerment en emancipatie.

deur met doek opengehouden

Voor de impactmeting spraken we in periode van juni – september 10 studenten en 4 oud-studenten van EC-O. Studenten vertelden dat de opleiding bij EC-O impact heeft gehad op verschillende vlakken van hun leven. Door de opleiding bij EC-O hebben studenten:

• werknemersvaardigheden ontwikkeld
• Nederlandse taalvaardigheden verbeterd
• hun sociaal netwerk vergroot en/ of hun sociaal
isolement achter zich gelaten
• hun zelfvertrouwen vergroot
• meer perspectief op werk gekregen
• werk gevonden (betaald of vrijwillig) of begonnen
aan een vervolgopleiding.

Er ontstaat een sneeuwbaleffect van positieve ontwikkelingen met het volgen van het traject, waarbij de ontwikkelingen op verschillende vlakken elkaar versterken.

Een mensgerichte benadering is het werkzame element

Uit het onderzoek komen een aantal werkzame elementen in de trajecten van EC-O naar voren:

• mensgerichte aanpak: aandacht voor complete persoon, inclusief situatie
waarin iemand zich bevindt (bijv. financieel en sociaal).

• onderwijs(systeem) wordt aangepast aan studenten: bijvoorbeeld door aangepaste lestijden, studeren met
behoud van uitkering, vergoeding van studiekosten.

• vertrouwde leeromgeving: gelijkwaardig contact tussen studenten onderling en
tussen studenten en medewerkers

EC-O draagt bij aan empowerment en emancipatie

Zo droeg het traject van EC-O bij aan de empowerment van alle geinterviewden. De mate van empowerment was het sterkst voor degenen die voor deelname aan EC-O weinig tot geen activiteiten buitenshuis hadden en nog niet goed Nederlands spraken. Voor hen zette de opleiding een proces van emancipatie in gang en het hielp sommigen ook om uit een sociaal isolement te raken.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees de volledige rapportage.

Site by Alsjeblaft!