amsterdam

Meetellen in Amsterdam

Wij zijn een onderzoeksbureau voor èn door mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben op gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid. Wij laten de stem van die bewoners horen aan de gemeente en organisaties.

Lees meer

Het team van Meetellen in Amsterdam start op met jonge teamleden, plus coördinatie en onderzoekskracht.
Daarnaast zijn onderzoekers van binnen en buiten de gemeente nauw betrokken bij onze ontwikkelpraktijk. We stellen hier iedereen graag aan je voor.

Lees meer

Met steun van!

Met steun van!

Meetellen in Amsterdam is een initiatief van stichting De Omslag en Meetellen in Utrecht.
Dit initiatief wordt gesteund door Stichting Doen en FNO Zorg voor kansen Klein Geluk. Dankzij het vertrouwen kunnen we bouwen aan Meetellen in Amsterdam, als antwoord op de vraag naar ervaringsdeskundig perspectief, mensen en onderzoek.

Site by Alsjeblaft!