amsterdam

Over Meetellen

Terug

Over Meetellen

Meetellen is een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de inzet van ervaringskennis. Wij doen onderzoek naar onderwerpen als werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden, dakloosheid en/of eenzaamheid. Onafhankelijk, maar altijd vanuit het perspectief van de client. Via onderzoek laten we de stem van deze mensen horen bij gemeente en organisaties.

Een wetenschappelijke benadering van onderzoek door externe onderzoeksinstituten kent soms problemen met validiteit omdat de benaderingswijzen van de doelgroep minder passend zijn. Vragen passen dan niet bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat, of het lukt gewoonweg niet om de mensen te bereiken. Wat (meestal) ontbreekt is het cliëntenperspectief in opzet en uitvoering van onderzoek.

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt dit perspectief benut. Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de doelgroep om hun ervaringen met zorg en ondersteuningen te volgen en beleidsinitiatieven te monitoren en te evalueren.

Deskundigheidsbevordering

De teamleden van Meetellen zijn zelf ervaringsdeskundig op één of meerdere gebieden en worden getraind om verschillende taken in het onderzoek te vervullen, zoals het geven van voorlichting, het werven van panelleden en het afnemen van interviews. Ook adviseren zij over vragenlijsten en interviewguides, en denken ze mee bij het analyseren van de data. De panelmedewerkers krijgen via een deskundigheidsbevorderingsprogramma en een learning-by-doing methodiek de mogelijkheid om zich naar eigen behoefte te ontwikkelen. Als team proberen we zo zoveel mogelijk van elkaar te leren en ieders talenten te benutten.

Meetellen opereert onafhankelijk en als een sociale firma.

Site by Alsjeblaft!