amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

Terug

Consortiumonderzoek ‘Kwetsbaar in de stad’

01 december 2021

Afgelopen zomer heeft Meetellen samengewerkt aan het onderzoek van het Amsterdam UMC en kenniscentrum Phrenos. Doel van het onderzoek was om een beter beeld te krijgen van wat mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt op het gebied van werk en gezondheid meemaken in tijden van crisis.

Doel van dit onderzoek, dat wij in samenwerking met het Amsterdam UMC en kenniscentrum Phrenos deden, was om een beter beeld te krijgen van wat mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt op het gebied van werk en gezondheid meemaken in tijden van crisis. Bedoeling is om op te halen wat mensen nodig hebben, zodat ondersteuners maar ook werkgevers en de overheid hier lessen uit kunnen halen. Wat zijn de eerste uitkomsten?

eerste uitkomsten

Alhoewel we nog druk bezig zijn om mensen over deze onderwerpen te interviewen, geven we graag alvast een klein overzicht van de uitkomsten van de vragenlijst. De vragenlijst is ingevuld door 44 panelleden uit Amsterdam en Utrecht. Ongeveer een kwart van deze panelleden heeft een betaalde baan en 25 procent van de mensen die een baan heeft ontvangt begeleiding in zijn of haar werk. Van de mensen die geen baan hebben ontvangt 31 procent begeleiding in het zoeken naar werk.

Lichamelijke gezondheid en de coronaperiode

Hoe de vrouwelijke panelleden hun lichamelijke gezondheid waarderen voor en tijdens de coronaperiode is ongeveer hetzelfde gebleven. Bij de mannen is dit wel anders, maar 43 procent van de mannen vulde in hun lichamelijke gezondheid tijdens de coronaperiode als ‘goed’ te ervaren, terwijl dit voor de coronacrisis nog 62 procent was.

Grafiek is een weergave van het percentage mensen die aangeven een ‘goede lichamelijke gezondheid’ te ervaren.

Welzijn en de coronaperiode

De vrouwelijke deelnemers scoorden hun mentale gezondheid na de coronacrisis wel lager: 48% duidde haar mentale als ‘goed’ ten opzichte van 61 procent voor de coronacrisis. Het percentage mannen dat zijn mentale gezondheid als ‘goed’ invulde daalde ook van 71 procent vóór de coronacrisis tot 52% tijdens de coronacrisis.
Ruim tweederde van de panelleden antwoordde dat de coronacrisis daadwerkelijk invloed heeft gehad op hun algemene gevoelens van welzijn. Vooral toenemende eenzaamheid werd vaak genoemd als een reden hiervoor. Aan de andere kan stelde een aantal deelnemers dat het wegvallen van prikkels door de coronaperiode hen juist meer rust gaf.

Grafiek is een weergave van het percentage mensen die aangeven een ‘goede mentale gezondheid’ te ervaren.

Veranderingen in werk

Bijna alle panelleden die werken (91 procent) vinden dat hun werk inhoudelijk is veranderd tijdens de coronacrisis (anderhalve meter, dragen van een mondkapje op de werkvloer, thuiswerken). Opvallend is dat niemand antwoordde ontevreden te zijn over zijn of haar werk. De panelleden hebben plezier in hun werk, of zijn blij dat ze werk hebben. Wat opvalt is dat de panelleden die niet werken hun mentale gezondheid voor en na de coronaperiode een stuk lager scoren dan de panelleden die een betaalde baan hebben.

Grafiek is een weergave van het percentage mensen die aangeven een ‘goede lichamelijke gezondheid’ te ervaren.

Het is nog te vroeg om lessen uit dit overzicht te trekken. Door deze informatie te combineren met de antwoorden van andere vragenlijsten én door mensen te interviewen, kunnen we leren wat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt nodig hebben als het gaat om hun gezondheid en begeleiding in of naar werk. Ook weten we dan hopelijk meer over de invloed van de coronaperiode op deze behoeftes. We houden jullie op de hoogte dus!

Site by Alsjeblaft!