amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

Terug

Clientervaringsonderzoek Buurtteams

12 januari 2024

Vorig jaar heeft Meetellen in samenwerking met Centrum voor Cliëntervaring (CVC) in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de overgang van mensen hun ambulante ondersteuning naar de Buurtteams. Eén van de grootste reorganisaties uit de geschiedenis van de stad. Meetellen en CVC onderzochten hoe deze overgang is verlopen voor de Amsterdammer

Door een vragenlijst, die door heel veel betrokkenen is ingevuld, en verdiepende interviews met onze onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers hebben wij een mooi inzicht gekregen in wat deze overgang voor Amsterdammers heeft betekend.

De belangrijkste conclusies zijn dat verandering altijd stressvol is maar helemaal voor mensen die kwetsbaar zijn. Een goede communicatie is daarom extra belangrijk evenals het (eerste) contact tussen Amsterdammer en de (nieuwe) begeleider. Vertrouwen bouwen kost tijd en er is veel behoefte aan duidelijkheid.

Wil je graag meer lezen over de uitkomsten van dit onderzoek? Open dan de bijlage.
In de andere bijlage vind je een overzichtelijke weergave van de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Site by Alsjeblaft!