amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

Terug

Medezeggenschap in zorg

16 februari 2024

Meetellen deed een onderzoek naar hoe (mede)zeggenschap in WMO-organisaties in Amsterdam is geregeld. Dat leverde zeer waardevolle inzichten op voor iedereen die ruimte voor ervaringskennis wil maken in eigen organisatie en dienstverlening.

Naar aanleiding van de motie Zeggenschap in zorg (Grooten, september 2021) die het belang van zeggenschap en de noodzaak dat stemmen die normaal gesproken minder gemakkelijk aan bod komen, toch gehoord worden benadrukt, kwam het verzoek vanuit de gemeente Amsterdam aan Meetellen om samen met de relevante partners ANE (Amsterdams Netwerk Ervaringskennis), Stichting De Omslag en Cliëntenbelang Amsterdam onderzoek te doen naar de huidige praktijk m.b.t. de zeggenschap van Amsterdammers over het Wmo-aanbod waar ze gebruik van maken.

Door en met de projectgroep is in twee bijeenkomsten de opdrachtformulering verkend. Verhelderend was de conclusie dat de functie van (mede)zeggenschap bijdraagt aan de legitimatie van de organisaties die het Wmo-aanbod verzorgen; de ervaringen en behoeften van de mensen die gebruik maken van deze ondersteuning zijn de basis voor de functie van deze organisaties.

Dit onderzoek richt zich daarmee niet alleen op de aan- of afwezigheid van een structuur voor (mede)zeggenschap in een organisatie. Het gaat ook – en vooral – om het resultaat van (mede)zeggenschap; dat is invloed hebben vanuit het perspectief van de cliënt. Vanuit het perspectief van Wmo-organisaties en de gemeente is het resultaat het benutten van ervaringskennis in dienst van de kwaliteit van het Wmo-aanbod.

Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd over hoe Wmo-organisaties cliëntervaringen inzetten om hun diensten en structuur te optimaliseren. Met tien gedetailleerde casestudies en een grondige analyse van bestaande literatuur, worden cruciale manieren waarop Wmo-organisaties ervaringskennis benutten en invloed van cliënten vergroten uiteen gezet.

Lees hier de belangrijkste inzichten of download het rapport.

Site by Alsjeblaft!