amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

Terug

Methode onderzoek Resourcegroepen; CQ procesmanagement

Meetellen in Amsterdam heeft in opdracht van CQ procesmanagement onderzoek gedaan naar hoe de mensen waar het om gaat de ‘resourcegroepen methode’ beleven.

het onderzoek

De vraag aan Meetellen in Amsterdam was om de resourcegroepen methode te onderzoeken vanuit het perspectief van de mensen waar het om gaat. De methode bestaat uit het samenstellen van en werken met een steungroep, en het opstellen van en werken aan doelen. Dit proces wordt begeleid door een regieondersteuner.

Voor het onderzoek zijn 7 respondenten gesproken. Zij zijn door het team van Meetellen in Amsterdam in een online omgeving geïnterviewd. Het zijn open en interessante gesprekken worden, waarin vele verschillende inzichten over de methode naar voren kwamen.

de resultaten

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat het samenstellen van de steungroep een organisch maar ook gevoelig proces is. Dit komt doordat het proces je confronteert met hoe groot je netwerk daadwerkelijk is, maar ook doordat het lastig kan zijn om erop te vertrouwen dat mensen je daadwerkelijk en uit eigen beweging willen helpen.

Met het opstellen van de doelen hadden de cliënten over het algemeen weinig moeite. Het benutten van de steungroep om aan deze doelen te werken is een lastiger proces. Dit komt door het risico dat de resourcegroep de regie van de cliënt over wil nemen, of omdat de cliënt zelf moeite heeft om de regie over de volgende stap weer terug te pakken.

Hoewel cliënten de methode soms als confronterend beleven, geven zij aan dat het bijdraagt aan herstel. Vooral het principe dat bekenden helpen om stappen te zetten zonder dat iemand de regie verliest, is van grote meerwaarde. Hierbij is het belangrijk dat de resourcegroep uit de juiste mensen bestaat. Dat zijn mensen die willen helpen zonder over te nemen, en die begrip voor de cliënt hebben. Daarnaast is het van belang dat de doelen van de cliënt passen bij de hulpbronnen en haalbaar zijn, zodat er daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden. De regieondersteuner is dan een belangrijke spil die in beide de groepsdynamiek binnen de steungroep, alsmede het werken aan doelen kan ondersteunen.

Site by Alsjeblaft!