amsterdam

Bekijk hier ons onderzoek

Terug

Tevredenheidsonderzoek de Regenbooggroep

Team Meetellen heeft in opdracht van De Regenboog Groep het tevredenheidsonderzoek vernieuwd ingestoken. Lees hier meer over het onderzoek en onze participatieve uitvraag!

het tevredenheidsonderzoek

De Regenboog Groep, gesteund door de deelnemersraad, heeft Meetellen gevraagd om het tevredenheidsonderzoek te vernieuwen. De huidige werkwijze zorgt vaak voor dezelfde antwoorden en weinig nieuwe resultaten. In dit pilot-onderzoek zijn deelnemers in werktraject van 11 verschillende locaties van De Regenboog Groep meegenomen. Zij zijn via een vragenlijst bevraagd op hun tevredenheid over de onderwerpen werk, communicatie, trajectbegeleiding en werkomgeving.

veel reacties door de klankbordgroep

Met veel enthousiasme heeft het team van Meetellen verschillende methoden aangeraden, waaronder groepsinterviews en het afnemen van vragenlijsten op locatie. Helaas konden deze ideeën vanwege de coronamaatrdegelen niet doorgaan. Daarom is meer focus op de vragenlijst komen te liggen. De vragenlijst bestond uit positief geformuleerde stellingen oplopend van 1: ‘helemaal niet mee oneens’ tot 5: ‘helemaal mee eens’. Op deze manier krijgen de deelnemers meer genuanceerde antwoordmogelijkheden dan alleen ‘ja’ of ‘nee’. Ook kunnen de antwoorden in (gemiddelde) scores worden omgezet, met een 5 als de hoogst-haalbare score.

We hebben deze vragenlijst aan de hand van een participatieve methode opgesteld. Samen met een klankbordgroep bestaande uit deelnemers van De Regenboog Groep is in kaart gebracht wat tevredenheid precies betekent. Onder leiding van Meetellen zijn vervolgens vragen en stellingen geformuleerd. Het onderzoek sluit op deze manier toch aan bij wat de deelnemers écht willen meten en weten weten, zo stellen ook de opdrachtgever en deelnemers zelf!

Wel 68 van de ongeveer 120 deelnemers (57% procent van de populatie) hebben de vragenlijst hebben ingevuld. We denken dat deze participatieve methode, en vooral het enthousiasme waarmee de klankbordgroep andere deelnemers aanmoedigden om mee te doen met het onderzoek, voor deze hoge score gezorgd heeft!

grote tevredenheid onder deelnemers

Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers van De Regenboog Groep over het algemeen ontzettend tevreden zijn. Deelnemers beschrijven De Regenboog Groep als ‘een mooie organisatie’ en laten dit ook terugkomen in hun stellingname. Bij elke stelling is het hoogst-haalbare antwoord (een 5) ook het meest voorkomende antwoord. De gemiddelde score per stelling was maar een enkele keer lager dan een 4. Er zijn maar een aantal stellingen die gemiddeld iets minder overweldigend positief gescoord worden. Het mag duidelijk zijn dat de algemene conclusie is dat deze deelnemers in de werktrajecten bij De Regenboog heel erg tevreden zijn!

aanbevelingen

Deze uitermate hoge resultaten zijn een uitkomst op zich. De Regenboog Groep wilde met dit onderzoek vooral ook kijken waar verbetermogelijkheden zijn. We hebben deze mogelijkheden op een rijtje gezet en een aantal aanbevelingen gegeven. Dit en meer is te lezen in de publieksversie van het onderzoeksrapport.

Site by Alsjeblaft!