amsterdam

Wij doen verslag

Terug

inclusief doen

01 september 2020

“Wij zijn vóór inclusiviteit!” Dat is makkelijk om te roepen. Het staat mooi onder de ‘over ons-button’ op de website. Zeggen dat iedereen erbij hoort is ook niet ingewikkeld. Maar wat doen we er eigenlijk aan? Zijn acties niet veel belangrijker dan woorden als het gaat om thema’s als inclusiviteit?

Het is onze core-business iedereen te bereiken en in beeld te brengen door middel van onderzoek. Een podium geven aan diegenen die weten waar goede zorg en ondersteuning aan moet voldoen. Streven naar een inclusieve samenleving waar je niet alleen bij hoort als je hard kan roepen of als het je vaak mee zit.

Kort geleden gingen wij hierover in gesprek als team. Het onderwerp kwam deze keer op tafel toen wij spraken over het tegengaan van discriminatie en racisme. Onderwerpen die gelukkig mondiaal veel meer aandacht krijgen. De aanleidingen daartoe en het feit dat deze aandacht, de anti-racismeprotesten en bewegingen vandaag de dag nog zo hard nodig zijn, is volgen ons onbeschrijfelijk triest en niet te bevatten.

We spraken over het boek ‘Hallo witte mensen’ van schrijfster Anousha Nzume. Mevrouw Nzume nodigt lezers uit een blik in de spiegel te werpen, in de geschiedenis en het heden om beter te begrijpen wat discriminatie en racisme inhouden en wat bijvoorbeeld witte privileges betekenen en hoe hiermee om te kunnen gaan. Het doel is naast het opdoen van kennis en zelfreflectie ook op te staan voor ongelijkheid. Ondanks de titel misschien anders doet vermoeden, richt mevrouw Nzume zich vooral tot instituten waar (institutioneel) racisme plaatsvindt.

Luisteren naar elkaars ervaringen en tegelijkertijd persoonlijk reflecteren is een eerste stap. Een eerste, onmisbare stap in het tegengaan van ongelijkheid en de verschillende typen discriminatie en (institutioneel) racisme. Het is makkelijk om pijnlijke en beladen onderwerpen af te zwakken, te ontkennen of met een grapje weg te wuiven. Écht luisteren en de ander serieus nemen is moeilijker dan vaak wordt gedacht. Met de inzet van ervaringskennis in ons onderzoek staat oordeelvrij luisteren centraal. Actief ruimte maken voor diversiteit en verschillende perspectieven en deze geluiden op de juiste plek laten horen. Dat is volgens ons een essentieel onderdeel van inclusief doen.

Site by Alsjeblaft!