amsterdam

Wij doen verslag

Terug

interview opdrachtgever

21 juni 2021

‘Door jullie werkwijze kwamen er echt persoonlijke wensen bovendrijven.’

Dit zijn de woorden van Bas de Groot, programma coördinator DRG. Meetellen teamlid Claartje vroeg hem naar zijn ervaringen met onderzoeksbureau Meetellen. Bas is erg te spreken over de methodiek van Meetellen, zoals het betrekken van de deelnemers in het ontwerpen van de vragenlijst. In het interview deelt Bas nog meer over zijn ervaringen met Meetellen: lees meer waarom Meetellen echt werkt!

Tevredenheidsonderzoek

Meetellen Amsterdam heeft de afgelopen maanden een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder een groep van zo’n 120 mensen die bij 11 verschillende werkprojecten van De Regenboog Groep actief zijn. ’Een werkproject is een bedrijf of sociale firma waar Amsterdammers onder begeleiding werken aan hun ontwikkeling naar een meer zelfstandige of stabiele toekomst. Denk daarbij aan een fietsenmakerij, een klussendienst maar ook een boekbinderij en wasserette.

Omdat eerdere tevredenheidsonderzoeken ongeveer dezelfde resultaten gaven, wilde De Regenboog Groep het anders aanpakken. Daarom hebben ze Meetellen Amsterdam benaderd.

In de tuin van de Derde Schinkel, een oud schoolgebouw waar vijf van de onderzochte werkprojecten zijn gevestigd, spraken we Bas de Groot, de programmacoördinator Werk & Activering bij De Regenboog Groep. We vroegen hem wat onderzoek door Meetellen Amsterdam anders maakt.

Wat maakt Meetellen Amsterdam anders volgens jou?

Bas de Groot: “Het grote verschil met het onderzoek van het vorige onderzoeksbureau is dat de deelnemers bij Meetellen zelf inspraak hadden. Het was interactief. Deze keer bedachten wij het niet zelf waar het over moest gaan, maar centraal stond wat deelnemers zèlf belangrijk vinden. Door het werken met een klankbordgroep van deelnemers werd het ook echt een ander onderzoek.

De benadering van het vorige bureau was meer kwantitatief, meer gesloten vragen. Door de werkwijze van Meetellen kwamen er echt persoonlijke wensen bovendrijven. Soms heel grappig, zoals de vraag om een zwembad op locatie, maar ook serieuze of hele concrete dingen zoals koffiemelk op een bepaalde locatie. Dat helpt ons om de dagbesteding nog beter in te richten en in het geval van de koffiemelk aan eenvoudige wensen tegemoet te komen.

Gecharmeerd van de methode

Ik was erg gecharmeerd van jullie inventarisatie van onderwerpen. Je zag dat mooi in de mindmap die jullie met de klankbordgroep hebben gemaakt. Zaken die leefden werden direct in het onderzoek verwerkt. Door aan te sluiten bij de beleving van de deelnemers zelf hebben zij invloed op die zaken die zij zelf van belang vinden; heel waardevol.

Door het voortraject met de klankbordgroep kwamen accenten anders te liggen. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp ‘beloning’. Met de gemeente Amsterdam als opdrachtgever hebben wij daar zelf weinig invloed op. De huidige onkostenvergoeding komt (net als bij andere aanbieders van dagbesteding) voor onze eigen rekening, met toestemming van de gemeente. Ruimte voor meer beloning is er niet. Daarom wilden wij daar zelf in eerste instantie geen vragen over stellen. Deelnemers uit de klankbordgroep wilden dat wel. Daar kwam dus uit dat voor een redelijk percentage (17,6%) de vergoeding van doorslaggevend belang is voor deelname. Dat is nuttige informatie, want een hogere beloning kan voor deelnemers een motivatie zijn om door te groeien naar regulier werk. Tegelijkertijd betekent het ook dat voor 82,4% van de deelnemers andere motieven belangrijk zijn.

Ook werd duidelijk dat het verschil tussen de werkbegeleider en trajectbegeleider voor sommige deelnemers niet helemaal duidelijk is. Heldere informatieverschaffing aan de deelnemers was al een aandachtpunt bij het opnieuw vormgeven van onze werkwijze. Door het onderzoek van Meetellen weten we dat we daarbij aandacht moeten geven aan het nog duidelijker maken van rol en verantwoordelijkheden van de verschillende begeleiders.

Prettig samenwerken

De samenwerking met Meetellen heb ik als erg prettig ervaren. De lijntjes waren kort, het team was makkelijk benaderbaar en reageerde snel. Het is jammer dat Meetellen door de coronacrisis het onderzoek niet helemaal volgens plan heeft kunnen uitvoeren; met ervaringsdeskundigen op locatie om de deelnemers te enthousiasmeren en helpen met invullen van het onderzoek. Toch hebben jullie een hoge respons gerealiseerd. Ik heb het proces en de resultaten van het onderzoek als positief ervaren.

Site by Alsjeblaft!