amsterdam

Wij doen verslag

Terug

Een maatschappij die werkt

04 juli 2021

Het team van Meetellen is hard bezig met het onderzoek “Een maatschappij die werkt”. Met een flinke voorbereiding en intensief samenwerken zijn we klaar voor het uitvoeren van zo’n 40 interviews. Dat doen we in een fijne samenwerking met Amsterdam UMC en Kenniscentrum Phrenos; zo leren we van elkaar.

Voor het onderzoek onder leiding van het Amsterdam UMC kijken we naar de invloed van de coronacrisis op het vinden en behouden van werk en op de gezondheid. Het doel van het onderzoek is om een beter beeld te krijgen van wat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt tijdens een crisis of pandemie nodig hebben als het gaat om (werk)ondersteuning. Dit project wordt gefinancierd door Instituut Gak.

De ervaringen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt brengen we de komende maanden in kaart met een digitale vragenlijst en individuele interviews. Daar beginnen we niet zomaar aan. Hierbij een korte impressie van wat er allemaal gedaan wordt achter de schermen.

zorgen voor een goede basis

Om als partner in zo’n groot onderzoek samen te werken is het belangrijk goede afspraken te maken. Die hebben we gemaakt en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De afspraken gaan over hoe we samenwerken onder de strikte eisen van de medisch ethisch commissie en natuurlijk ook de privacy regels waar je als onderzoeker mee te maken hebt. Door dit onderzoek zijn we blij te kunnen zeggen dat dat bij Meetellen allemaal op orde is. We hebben onze processen zorgvuldig ingericht en beveiliging op orde.

goed voorbereid op inhoud

Voor de inhoud van het onderzoek heeft het team Meetellen veel werk verricht. Belangrijkst is misschien wel de inhoud van de vragenlijst en topiclijst voor de interviews. Meetellen heeft kritisch mee gedacht en vervolgens feedback gegeven op inhoud, taal en vorm. Dat hebben we met Mara de Visser – de onderzoeker van Amsterdam UMC- in een proefinterview nog een keer getest.

Hierna kon de werving starten en de vragenlijst worden uitgezet. Meetellen heeft veel aandacht gegeven aan de manier waarop mensen worden benaderd voor het onderzoek. Hoewel je wel een bepaalde groep mensen graag wil bevragen, is het belangrijk niet van te voren mensen met jargon of hokjes om de oren te slaan. In alle communicatie letten we hierop, van uitnodigingen tot de vragen zelf.

en GO

De vragenlijsten zijn verstuurd en de afspraken voor de eerste interviews gemaakt. Onze medewerkers zijn voorbereid en samen met de interviewers van Kenniscentrum Phrenos gaan we aan de slag met de eerste gesprekken.
We houden jullie op de hoogte.

Site by Alsjeblaft!