amsterdam

Wij doen verslag

Terug

Kringgesprek onderzoek: wat vind jij?

07 september 2021

Meetellen in gesprek met panelleden over onderzoek: ervaringen, behoeftes en hoe het juist niet moet!

Op woensdag 1 september organiseerde Meetellen een kringgesprek waarin team- en panelleden met elkaar in gesprek gingen over ervaringen met onderzoek. Wanneer doe jij wel of niet mee? Een enthousiaste groep opperde allerlei onderwerpen waar ook, of juist geen, onderzoek naar kan worden gedaan.

wanneer doe je mee aan onderzoek?

Iedereen heeft wel ervaring met meewerken aan onderzoek: van meedoen aan een interview, tot je tevredenheid aangeven via een smiley in de wc op het vliegveld. Onderzoek komt dus in vele vormen, maar wat vinden de panelleden belangrijk als het gaat om onderzoek?

Het moet nuttig zijn
Een aantal aanwezigen vertelden dat je het meedoen aan onderzoek als nuttig ervaart als je je betrokken voelt bij het onderzoek. Dat is bijvoorbeeld als de uitkomsten gelijk van invloed zijn. Dan voel je je betrokken. Dat is nog meer het geval als je betrokken wordt bij het onderzoeksontwerp zelf.

Het moet eerlijk zijn
Aan de andere kant hadden mensen ook ervaring met hoe het niet moet. Bijvoorbeeld wanneer de verkeerde vraag gesteld wordt. Vragen kunnen zo gesteld worden, dat je niet je mening kwijt kunt. Denk aan vragen van commerciële bedrijven naar hoe je het laatste contact hebt ervaren. Terwijl ze eigenlijk naar je mening over het bedrijf of product zou moeten vragen. Het contact over een serieus probleem kan prima zijn, zonder dat je je klacht serieus genomen voelt.

Niet sturen of vooringenomen vragen
Vragen of onderzoeken kunnen soms sturend voelen en missen vaak de vraag die juist zou willen beantwoorden. Het is dus belangrijk dat de vragen wel passen bij het het onderwerp dat onderzocht wordt. En dat ze neutraal en open worden gesteld. Geef mensen altijd de mogelijkheid om nog iets toe te voegen. Wanneer een onderzoeksvragen niet lijken te kloppen, voelen mensen zich ook minder geroepen om mee te doen.

Wat wil jij onderzoeken?

Uit het gesprek kwamen verschillende onderwerpen naar voren die de panelleden onderzocht zouden willen zien. Allerlei onderwerpen werden aangedragen: van onderzoek naar het tekort (betaalbare) woningen en wat dit met mensen doet, het verduurzamen van woningen en hoe de gemeente hierover communiceert, tot onderzoek voor meer begrip en contact tussen mensen uit verschillende buurten.

het doel van onderzoek moet helder zijn
Allemaal belangrijke thema’s, maar met een belangrijke kanttekening. Onderzoek kan soms misbruikt worden. Het is dan helemaal niet bedoeld om de mening van de mensen waar het om gaat boven tafel te halen. Zo kunnen vragenlijsten en interviews gebruikt worden als afleidingsmanoeuvre om processen te vertragen. Of de vragen worden zo gesteld dat alleen specifieke resultaten naar boven komen. Onderzoek is dan niet meer dan een politiek middel in plaats van een manier om ervaringen op te halen. Belangrijk om dus niet alleen het onderwerp, maar ook het onderzoek zelf te blijven onderzoeken: zijn de uitkomsten betrouwbaar? Waar en hoe worden ze gebruikt?

Kring om Meetellen

In het kringgesprek zijn in een uur tijd een aantal belangrijke punten geraakt. Het team van Meetellen vindt het belangrijk contact te houden over deze punten. We zijn er voor om te zorgen dat het onderzoek van Meetellen het oorspronkelijke doel blijft dienen, namelijk: de stem en ervaringen van mensen ophalen en deze een podium geven. Zuiver onderzoek in dienst van de mensen waar het om gaat. Dat is waar Meetellen voor staat, en waarmee we een verandering kunnen maken.

Dank aan alle aanwezige panelleden voor jullie inbreng! Tot de volgende keer!

Ook meedoen? Meld je aan voor het panel of nieuwsbrief.

Site by Alsjeblaft!