amsterdam

Wij doen verslag

Terug

HEIDAG: WAAR STAAN WE (VOOR) EN WAAR WILLEN WE NAARTOE?

04 oktober 2021

Als team zijn we in het begin van de herfst met elkaar in gesprek gegaan over doelen, missie en toekomst. Waar staat Meetellen voor? En waar willen we naartoe? Een ‘ouderwetse’ bijeenkomst met pennen, post-its en flipover met op de achtergrond de appelbomen van de Fruittuinen van West.

MISSIE EN TOEKOMSTPLANNEN

Het eerste deel van de dag gingen we terug naar de basis. Waar staat Meetellen voor? Wat willen we bereiken met elkaar? Van wie is Meetellen eigenlijk? En vóór wie? Genoeg stof tot nadenken en een goede basis om ’s middags dieper in te gaan op de toekomstplannen. Waar willen we naartoe? Eén van de conclusies: ervaringsdeskundige onderzoeksmedewerkers zijn onmisbaar voor Meetellen en maken dat Meetellen zich onderscheidt van andere onderzoeksbureaus. Bij Meetellen organiseren we het werk zo dat iedereen eigenaar is, hoewel ervaringsdeskundige onderzoeksmedewerkers zich tot nu toe vrijwillig inzetten. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat in betaald werk omgezet kan worden. Maar hoe kunnen we dat realiseren, betaald werk voor wie dat wil? Met elkaar onderzochten we de voor- en nadelen van drie concrete mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: Meetellen als leer- werkplek

Een eerste mogelijkheid om betaald aan de slag te kunnen zou zijn in de vorm van een leer- werkplek waar je als ervaringsdeskundig onderzoeksmedewerker tijdelijk aan het werk kunt en in de praktijk opgeleid wordt. Met als doel vervolgens uit te kunnen stromen naar een betaalde baan buiten Meetellen. Een voordeel is dat tijdelijke leer- werkplekken een optie is die relatief makkelijk te realiseren zijn. Een nadeel is de tijdelijkheid.

Mogelijkheid 2: Groeien en betaalde banen creëren

Willen we mensen wel de mogelijkheid bieden om voor langere tijd bij Meetellen aan de slag te gaan dan zouden we ervoor kunnen kiezen om in te zetten op groei. Meer opdrachten aannemen om zo meer betaalde banen te creëren, dit vraagt een commerciële insteek. Nadeel: de afhankelijkheid van groei kan ten koste gaan van het karakter van Meetellen.

Mogelijkheid 3: Een sociale coöperatie

In een sociale coöperatie wordt ieder teamlid mede-eigenaar en daarmee ook ondernemer. Een democratische vorm waarin iedereen evenveel inspraak heeft en mee kan beslissen. Voor de één klinkt dit als muziek in de oren, terwijl het ondernemerschap voor de ander juist (te) veel onzekerheid met zich meebrengt.

We eindigden de dag met een rondje om te horen hoe iedereen de dag ervaren had. Het was prettig op deze manier met elkaar in gesprek te gaan elkaars wensen, verwachtingen en ideeën te horen en na te denken over de toekomst van Meetellen, daar was iedereen het over eens. Ook het enthousiasme om meer betaalde functies te creëren bleek door iedereen gedeeld te worden. Met de verschillende mogelijkheden in het achterhoofd gaan we de komende tijd aan de slag om concrete stappen te zetten. Wordt vervolgd!

Site by Alsjeblaft!