amsterdam

Wij doen verslag

Terug

passend onderzoek naar werk

15 november 2021

Meetellen bij themabijeenkomst ‘Passende begeleiding naar waardig werk’ van Breed Platform Arbeid – Hogeschool Rotterdam en HAN University of Applied Sciences

Op donderdag 4 november was Meetellen uitgenodigd om te spreken op de themabijeenkomst ‘Passende begeleiding naar waardig werk’ van Breed Platform Arbeid. Teamleden Ireen en Jeroen deelden hier namens Meetellen met de aanwezigen hun eigen ervaringen met toeleiding naar werk.

Zij benadrukten het belang van aansluiten bij de wensen van de werkzoekende in de begeleiding, een menswaardige bejegening door professionals, het hebben van heldere en transparante procedures en het uitstralen van vertrouwen door de uitkerende instantie. Zo ontstaat er een veilig klimaat waarin mensen de kans krijgen zichzelf (weer) te ontwikkelen. Tot slot werd er nog een oproep gedaan aan de aanwezige onderzoekers ervaringsdeskundigheid ook mee te nemen in eigen onderzoek en zo verder vorm te geven aan participatief onderzoek.

Deze oproep werd door de aanwezigen gehoord en de reacties op de bijdrage van Meetellen aan de bijeenkomst waren erg positief. We zien een groot gezamenlijk belang om niet alleen onderzoek te doen naar hoe mensen beter begeleid kunnen worden naar werk, maar ook naar hoe er verandering in het hele systeem daaromheen teweeggebracht kan worden. Zo vertrokken we gesterkt door nieuwe inzichten en erkenning van het belang van participatief onderzoek aan het eind van de dag met hernieuwde energie ons werk voort te zetten weer naar huis.

Site by Alsjeblaft!