amsterdam

Wij doen verslag

Terug

Nieuw aanbod van Meetellen: workshops en ondersteuning voor onderzoekers!

16 december 2021

Meetellen voert de laatste tijd niet alleen veel onderzoek uit voor opdrachtgevers. Steeds vaker worden wij ook gevraagd ondersteuning of advies te bieden bij onderzoeken die een onderzoeksorganisatie zelf uitvoert.

Een workshop over contact maken in interviews

Zo werden we in oktober 2021 door het Verwey-Jonker Instituut gevraagd mee te werken in de rol van ‘kritische vriend’ bij de uitvoering van een onderzoek naar bestaans(on)zekerheid van mensen met een arbeidsbeperking sinds de invoering van de Participatiewet. De onderzoekers van Verwey-Jonker vroegen onze input en visie op bepaalde vragen en toon tijdens interviews en wilden graag weten hoe wij contact maken in onze rol van ervaringsdeskundige onderzoekers. Daarop heeft Meetellen een workshop georganiseerd. In de workshop is ingegaan op waar je op kunt letten bij de opening van een gesprek (het leggen van het eerste contact), bij het interview zelf en bij de afsluiting. De onderzoekers mochten vervolgens meteen zelf aan de slag in de vorm van een verhit rollenspel! De do’s en dont’s werden op een checklist aan de onderzoekers meegegeven naar huis. De workshop was uiteindelijk een interessante uitwisseling met de ervaren interviewers van Verwey Jonker over het interviewen van mensen in een kwetsbare positie en in gesprek gaan over gevoelige onderwerpen.

Ondersteuning bij het onderzoeksproces

Ook is Meetellen recent benaderd met de vraag om trainers van Enik Recovery College en ondersteuners van maatschappelijke opvangorganisaties te ondersteunen bij het uitvoeren van een onderzoek. De ervaringsdeskundige professionals van Enik en andere betrokken organisaties hadden in tegenstelling tot de onderzoekers van het Verwey Jonker Instituut juist nog weinig ervaring met interviewen. Daarom hebben wij een workshop verzorgd waarin we de basisvaardigheden van het interviewen hebben behandeld en zullen wij hen begeleiden tijdens het onderzoeksproces. Want interviewen kan eenvoudig lijken, maar er komt meer bij kijken dan je denkt: praktische informatie delen, goed luisteren, checken, samenvatten, op de juiste zaken doorvragen, registreren (tijdens en na het gesprek), op respectvolle manier inbinden, de tijd bewaken, omgaan met emoties, rapporten maken etc. Veel multitasken! Met de deelnemers hebben we daarom de tijd genomen deze zaken te bespreken. Gezien veel van de deelnemers zelf ervaringsdeskundige zijn, gaven we in de workshop extra aandacht aan het verschil tussen empathie en sympathie: ‘Wanneer deel je iets van jezelf en wanneer niet?’

Twee heel verschillende workshops dus voor twee heel verschillende opdrachtgevers. Zo breidt Meetellen samen met haar opdrachtgevers haar vaardigheden en ervaringsexpertise steeds verder uit en ontwikkelen we nieuwe producten zoals de workshop. En daar zijn we heel blij mee!

Site by Alsjeblaft!