amsterdam

Wij doen verslag

Terug

Opdrachtgever aan het woord: Mara de Visser, onderzoeker bij het Amsterdam UMC

02 mei 2022

Hoe ervaren opdrachtgevers hun samenwerking met Meetellen? En wat levert het hen op? Om hier wat meer te weten over te komen vragen we opdrachtgevers naar hun ervaringen. Deze keer sprak teamlid Ireen met Mara de Visser, onderzoeker bij het Amsterdam UMC, over haar ervaringen.

Samen met Amsterdam UMC en Kenniscentrum Phrenos werkt Meetellen mee aan het langdurige onderzoek “Een maatschappij die werkt”, over de invloed van de coronacrisis op werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Om dit onderzoek goed uit te voeren zocht het Amsterdam UMC passende samenwerkingspartners en kwam zo uit bij Meetellen.

het bereiken van de mensen waar het om gaat

De eerste vruchten van samenwerking kwamen voor Mara in het wervingsproces al meteen naar voren:

Mensen die ervaring hebben met ondersteuning en begeleiding op gebied van werk zijn vaak een moeilijk te bereiken en daarmee een onzichtbare groep, vertelt Mara van het Amsterdam UMC. ‘Wij wilden voor ons onderzoek graag zo veel mogelijk mensen met verschillende achtergronden spreken en dat gaat gemakkelijker met een partner die in contact staat met de mensen waar het om gaat, zoals Meetellen. Zo hebben we hebben via de panelleden van Meetellen en hun overige netwerken veel respondenten kunnen bereiken.’

tips met ervaring

Mara is ook enthousiast over hoe Meetellen verder betrokken is bij het onderzoek:

‘Op alle onderdelen van het proces heeft Meetellen actief meegedraaid: de werving, het maken van de wervingstekst en zoals gezegd het inzetten van hun eigen panel. Maar ook bij het uitvoeren van de interviews en het maken van de interviewguide kreeg ik subtiele tips, bijvoorbeeld over de woordkeuze. Denk aan ‘arbeidsbeperking’, een ruim begrip. Welke mensen vallen daar nou onder? We hebben samen besloten om het anders te noemen, er geen begrip van te maken, maar te beschrijven wat het is: mensen die ervaring hebben met begeleiding naar werk, of hier behoefte aan hebben. Daarmee trek je het ook breder.’

een fijne samenwerking

Als laatste was voor het Mara persoonlijk fijn om samen te werken met het team:

‘Als onderzoeker werk je vaak solistisch. Soms werk je samen met externe partners zoals ik nu met Meetellen. Het is daarom extra fijn om goed te sparren met de teamleden van Meetellen. Het is een prettig team om mee te werken: het contact is laagdrempelig, maar wel professioneel. Als ik bijvoorbeeld een mail stuur met een vraag, krijg ik meestal binnen korte tijd een zeer volledig antwoord terug. Ik merk dan dat het hele team er zorgvuldig naar gekeken heeft.’

We zijn blij dat Mara onze samenwerking tot nu toe zo positief heeft ervaren. Wij zijn ook zeer enthousiast over deze prettige samenwerking en bedanken het Amsterdam UMC en Kenniscentrum Phrenos voor het aangaan van de samenwerking met Meetellen!

Site by Alsjeblaft!