amsterdam

Wij doen verslag

Terug

Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?!

31 augustus 2022

Bij Meetellen krijgen wij het steeds drukker. Waar hebben wij het dan zo druk mee? Hierbij een overzicht van onze meest recente onderzoeken.

Over het algemeen is het zo dat wij worden benaderd met een onderzoeksvraag. Wij zetten dan een onderzoek op en voeren het uit met voornamelijk interviews. Echter wordt onze expertise steeds meer gevraagd en treden we steeds meer op als zogenaamde critical friend en co-interviewer.
Zo is dat bijvoorbeeld het geval in het onderzoek Een (on)zeker bestaan in de Stad. Hoe hebben zogenaamde life-events als achttien worden, een scheiding of (plotselinge) gezondheidsproblemen in combinatie met financiële onzekerheid invloed op gevoelens van (on)zekerheid? Wat zijn de factoren die een zeker gevoel geven? Wat is de rol van de overheid, ondersteunende organisaties maar ook vrienden en familie hierin? Meetellen heeft bij dit onderzoek naast de rol als tweede interviewer ook een adviserende rol bij het opstellen van de interviewleidraad en verzorgt oefeninterviews met verschillende onderzoekers van verschillende onderzoeksinstellingen zoals de HvA, UvA, en OIS.

ZINZIZ

Een andere leuke samenwerking is met ZINZIZ, Tilburg University, gemeente Amsterdam en IJmond Werkt! in een onderzoek ‘Het zijn net mensen” waarin wij, buiten de uitvoer, ook gevraagd zijn kritisch mee te kijken naar het ontwerp van onderzoek naar de rol van klantmanagers bij het vinden en behouden van werk. De bedoeling is namelijk dat zij in dit actie-onderzoek gaan werken volgens een bepaald model dat gebaseerd is op het ‘kunnen, willen en doen’ van mensen. Hoe kunnen klantmanagers beter zicht krijgen op het willen, kunnen en doen van mensen? En hoe zit het met hun eigen willen, kunnen en doen?

Monitor aanpak dak- en thuisloosheid Amsterdam

Een ander (meerjarig) onderzoek is de monitor beleidsprogramma Aanpak dak- en thuisloosheid in opdracht van de gemeente Amsterdam in samenwerking met de GGD. Wanneer mensen dak- of thuisloos raken, bieden de gemeente en organisaties in Amsterdam hulp en ondersteuning. Maar is deze ondersteuning makkelijk te vinden? En is het de hulp die je zoekt? Het gaat hier om mensen die momenteel dakloos zijn, dit recentelijk zijn geweest of dreigen dak- of thuisloos te worden. Voor dit onderzoek zullen in de komende tijd dertig interviews plaatsvinden om de ervaring met het beleid onder de loep te nemen.

OnsBank

Bij de impactmeting die wij voor ONSbank uitvoeren gaat het om het opstellen van een meetmethode die jaarlijks opnieuw uitgevoerd kan worden. ONSbank is een stichting die jongeren helpt die in financiële nood zijn gekomen. Zij kijken niet alleen naar het oplossen van de schulden, maar ook naar de achterliggende problemen en het terugwinnen van (zelf)vertrouwen. Graag wil ONSbank in het traject een terugkerende impactmeting om te kijken in hoeverre hun methode behaalt wat er voor ogen was. Door middel van het uitvragen van deelnemers en eventueel verdiepende interviews met ex-deelnemers kan een impactmeting worden opgesteld.

Buurtteams

Onlangs afgerond is het onderzoek naar de eerste ervaringen van bezoekers met de buurtteams in Amsterdam. Deze bestaan inmiddels één jaar en de gemeente wil graag weten wat de ervaringen zijn van de Amsterdammers. Zijn de buurtteams goed te vinden en toegankelijk maar is het ook duidelijk met welke hulpvragen je terecht kan en met welke juist niet? Hoe verloopt het eerste contact met de medewerkers? Wordt men goed en deskundig doorverwezen? Dit alles hebben wij onderzocht in samenwerking met het Centrum voor Cliëntervaringen aan de hand van interviews en vragenlijsten, zowel online als op locatie.

Vrijwilligersacademie

De Vrijwilligersacademie vraagt zich af wat nou belangrijke (leer)momenten zijn in het proces naar betaald of vrijwilligerswerk, en laat dit graag door Meetellen uitzoeken. Aan de hand van interviews proberen wij deze lessen te achterhalen, zodat de Vrijwilligersacademie dit in een training kan verwerken. Om deze succesverhalen in kaart te brengen en zo bruikbaar te maken om een training op te zetten is het niet alleen nodig om te weten welke factoren stimulerend zijn geweest, maar juist ook waar het minder goed verliep en wat daarin helpen was geweest.

Al met al een hele hoop boeiende onderzoeken op allerlei gebieden en met verschillende partners met als gemeenschappelijke deler dat het gaat over de mensen waar het om gaat. Zij krijgen door Meetellen een podium voor hun stem en worden zo gehoord.

Site by Alsjeblaft!