amsterdam

Actueel

Terug

Van start-up project tot stevig onderzoeksbureau met een missie

15 april 2023

Meetellen is de afgelopen jaren gegroeid van start-up project tot stevig onderzoeksbureau met een missie. Het team is gegroeid, er lopen grote meerjarige onderzoeksprojecten en de werkwijze ontwikkelt zich. Lees hier meer over de huidige stand van zaken.

start up

In 2019 is Meetellen begonnen als een klein ‘start up’ project; met drie ervaringsdeskundige medewerkers werden de eerste onderzoeksopdrachten verworven. In het werk hebben we veel geleerd. Werkenderwijs hebben is het team verder uitgebreid.

lopend bedrijf

Inmiddels zijn we met 10 mensen een sterk en goed ingewerkt team, getraind op alle aspecten van onderzoek doen. We delen onze ervaringskennis en nemen dat mee in de onderzoeken die we uitvoeren.

Dat doen we in kleine, maar ook grote langlopende opdrachten. Zo onderzoeken we samen met Centrum voor Clientervaringen de cliëntervaringen met de (transitie naar) buurtteams in Amsterdam. Andere grote onderzoeken waren er naar Medezeggenschap binnen Wmo-organisaties en naar de cliëntbelevingen in de aanpak van dak- en thuisloosheid in Amsterdam.

In een jaar spreken we ontzettend veel mensen. We hebben het uitgerekend voor 2022: in 25 onderzoeksopdrachten (4 landelijk, 21 regionaal) deden we 103 interviews en 9 focusgroepen.

samen sturen

Al onze onderzoeksopdrachten voeren we uit met een belangrijk accent op hoe we ons organiseren. Vanuit de basisprincipes van zelforganisatie, vertrouwen, transparantie, inclusief, in een netwerk en met een missie, sturen we Meetellen als team samen aan.

Onze werkwijze ontwikkelt zich daarbij steeds verder. Zo worden meer verantwoordelijkheden geleerd en gedeeld binnen het team en experimenteren we inmiddels met het (deels) gezamenlijk uitvoeren van analyses.

de missie is ook een product

In alles zet Meetellen zich in voor participatief onderzoek. De mensen om wie het gaat, op de plekken waar het gebeurt: dat onze missie bij Meetellen. Dat doen we niet alleen zelf, maar vragen we ook van andere onderzoekers. Dit is wat we meenemen in al onze opdrachten; betrek de mensen die je wil bevragen bij de inhoud en opzet van je onderzoek.

Steeds vaker zien we de behoefte bij organisaties hierover in gesprek te gaan; over de uitkomsten van de onderzoeken en betekenis voor de praktijk. Meetellen presenteert de onderzoeksresultaten uit de data maar kan dus ook vanuit haar ervaringsdeskundigheid deelnemen aan het gesprek erover. Dat doen we graag en ook hierin zullen we voorlopig met elkaar blijven leren en ontwikkelen!

Site by Alsjeblaft!