amsterdam

Actueel

Terug

Eerste opdrachtgever

12 december 2023

Meetellen heeft een bijzondere connectie met de opdrachtgevers van Educatief Centrum Oost (EC-O). Zij waren één van de eerste opdrachtgevers van Meetellen, zo’n 4 jaar geleden.

Destijds waren we vol goede moed begonnen met een impactmeting, maar helaas, corona gooide roet in het eten. Vervolgens hebben we de draad opgepakt en het onderzoek op een aangepaste manier uitgevoerd. Met mooie en zeer waardevolle resultaten.

Educatief Centrum Oost (EC-O)

In een karaktervol schoolgebouw in Amsterdam Oost volgt een groep studenten een MBO-opleiding bij Educatief Centrum Oost. Wanneer je er binnenloopt tref je een mix van veel verschillende nationaliteiten. Studenten die hier rondlopen hebben vaak (hele) jonge kinderen en niet de financiële middelen om een reguliere opleiding te volgen. Daarnaast is ook de taal vaak een belemmering die ervoor zorgt dat het niet vanzelfsprekend is om een opleiding te kunnen volgen of aan werk te komen.

De opleidingen bij EC-O richt zich speciaal op volwassenen die om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ontwikkeld. De directeur van EC-O heeft een aantal jaar geleden een samenwerking gestart met ROC’s en leer- werkbedrijven en de gemeente Amsterdam om deze volwassenen, die geen recht meer hebben op studiefinanciering, mét behoud van uitkering een opleiding te kunnen laten volgen. Het doel van EC-O is niet alleen om studenten een diploma te laten behalen, maar ook om hen te helpen ontwikkelen op persoonlijk vlak: bijvoorbeeld door (meer) zelfvertrouwen ontwikkelen en een(steviger) sociaal netwerk op te bouwen en door de Nederlandse taalvaardigheid verbeteren.

Nu ze een aantal jaren bezig zijn wil EC-O graag weten wat het volgen van de opleiding de studenten oplevert. In hoeverre het hen verder helpt. Om dit te onderzoeken is Meetellen gevraagd om met oud-studenten en tweedejaars studenten in gesprek te gaan over hun ervaringen en opbrengst door het volgen van EC-O .

De vruchten van EC-O

Meetellen heeft in totaal 14 (oud-)studenten geïnterviewd. Uit de gesprekken bleek dat de opleiding bij EC-O voor de (oud-)studenten invloed heeft gehad op verschillende leefgebieden: ze hebben werknemersvaardigheden ontwikkeld, hun Nederlandse taalvaardigheden verbeterd, een sociaal netwerk uitgebreid of uit een sociaal isolement gekomen, meer zelfvertrouwen ontwikkeld en meer perspectief op werk. Zelfs de emancipatie van alleenstaande moeders kreeg een boost.

Eén van de oud-studenten vertelt onder andere hoe zij, dankzij de kans die ze bij EC-O kreeg, haar droom heeft kunnen waarmaken : voordat ze bij EC-O begon kende ze niemand in Nederland, nu heeft ze een betaalde baan in de zorg en veel contacten met oud-studenten en collega’s. Ze kan nu zelfstandig haar zaakjes regelen en dit geeft haar een gevoel van vrijheid.

Het merendeel van de oud-studenten vond na de opleiding bij EC-O een betaalde baan, vrijwilligerswerk, of stroomde door naar een vervolgopleiding. Eén van de belangrijkste werkzame elementen van EC-O die uit het onderzoek naar voren kwamen: de mensgerichte benadering. Bij EC-O is aandacht en maatwerk voor de persoonlijke situatie van studenten (bijvoorbeeld sociaal en financieel) en het onderwijs wordt hierop aangepast. Bijvoorbeeld door de lestijden zo te plannen dat het makkelijk te combineren is met de zorg voor schoolgaande kinderen. Daarnaast ervaren studenten een vertrouwde omgeving waar er gelijkwaardig contact is tussen studenten onderling en tussen de studenten en medewerkers.

Slotbijeenkomst

Ter afronding van het onderzoek is een bijeenkomst georganiseerd met betrokkenen van verschillende partijen, zoals de gemeente, ROC’s, leerwerkbedrijven en fondsen. Hierin werden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van EC-O.

Vanuit het publiek was enthousiasme over de werkwijze van EC-O. ‘Eigenlijk zou de werkwijze van EC-O op grote schaal gedaan moeten worden, en niet bijzonder moeten zijn’, merkte iemand op. Aan de andere kant is het juist de kleinschaligheid en de wijkgerichte aanpak die maakt dat het zo goed werkt.

Dat maakt dat het ook lastig te kopiëren is. Bovendien vraagt het bepaalde vaardigheden van docenten, bijvoorbeeld in de omgang met een zeer diverse groep met grote niveauverschillen. Van werkgevers vraagt het soms ook de nodige creativiteit om het werk anders in te richten.
Er kwam ook een mooie suggestie binnen tijdens de bijeenkomst van een medewerker van een grote zorgorganisatie: medewerkers in schoolvakanties de mogelijkheid bieden om hun kinderen mee naar het werk te nemen. De ouderen in de zorginstelling vinden dat vaak ook heel erg leuk. Zo doen zij dat ook binnen hun organisatie.

Kortom: een zinvolle uitwisseling en hopelijk een stap naar een duurzamere inzet van EC-O. Meetellen heeft genoten van deze samenwerking is blij dat er zulke mooie initiatieven als EC-O bestaan. Ze doen er toe!

Site by Alsjeblaft!