amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Ervaring in een onderzoek: Buurtteams Amsterdam

Teamlid Claartje reflecteert op het lopende onderzoek naar de eerste ervaringen van Buurtteam-bezoekers: wat is de meerwaarde van een participatieve aanpak en hoe zet zij haar ervaringsdeskundigheid in tijdens dit onderzoek?

Onderzoek onder Buurtteam bezoekers

Sinds 1 april 2022 bestaan de Buurtteams in Amsterdam een jaar. Je kunt er terecht voor vragen op het gebied van sociale zorg, wonen, werk, meedoen, geld, gezondheid en veiligheid. Allemaal belangrijke thema’s waar lang niet altijd makkelijk informatie en hulp bij te vinden is. De maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners en ervaringsdeskundigen bij de Buurtteams proberen daar verandering in te brengen. Op een laagdrempelige manier, in de wijk, met 33 locaties door de hele stad.

Maar slagen ze daar ook in? Hoe staan de zaken er na een jaar voor? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dat vroeg de gemeente Amsterdam zich af, en daar is Meetellen nu samen met het Centrum voor Cliëntervaringen onderzoek naar aan het doen. Bijna 20 interviews en honderden ingevulde vragenlijsten later zijn we bezig met het afronden van het onderzoek en kunnen we binnenkort de uitkomsten met de Buurtteams en deelnemers delen. Claartje reflecteert graag op het proces tot nu toe.

Door de ogen van teamlid Claartje: het onderzoeksproces

Als onderzoekspartners zien we allebei het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigheid in onderzoek, maar hoe pak je zo’n onderzoek dan vervolgens aan? Het is erg leuk om vanuit Meetellen aan dat proces deel te nemen en te zien hoe zo’n onderzoek vorm en inhoud krijgt.

Aan de start van het onderzoeksproces moesten er vragenlijsten en een opzet voor interviewvragen worden opgesteld, maar die wilden we dan wel maken met en niet alleen over de bezoekers en de medewerkers van de Buurtteams. Want hoe weet je anders of je wel de juiste vragen stelt, op de juiste toon? Met behulp van klankbordgroepen en mindmaps kwamen we erachter wat de belangrijke thema’s waren die uitgevraagd moesten worden.

Inzet van ervaringskennis

Binnen Meetellen hebben vrijwel alle teamleden zelf ook ervaring met zorg en ondersteuning. Daardoor kunnen we onze ervaringen ook meenemen in het ontwerpproces van het onderzoek. Zo heeft iedereen wel een thema waar ie extra alert op is. Ik vind bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid heel belangrijk. Daardoor vraag ik me voorafgaand aan het onderzoek vanalles af:

“Vindt bij de Buurtteams een vertrouwelijk gesprek plaats in een ruimte waar anderen niet mee kunnen luisteren en waar de deur dicht kan? Kan ik er van uit gaan dat de dingen die ik als bezoeker vertel niet met anderen gedeeld worden of dat ik niet iedere keer iemand anders tref zodat ik geen vertrouwensband op kan bouwen?”

Samen met de onderzoeksgroep wordt dan vervolgens besloten of dit thema meegenomen wordt in het onderzoek. Als dat zo is blijf ik daar het hele onderzoek lang extra op letten. Op die manier kan ik mijn ervaringskennis inzetten om het onderzoek beter en scherper te maken.

Onafhankelijk onderzoek

Tegelijkertijd probeer ik tijdens de interviews zo onafhankelijk mogelijk te zijn door open vragen te stellen. Dat leer ik dan weer tijdens de trainingen die we bij Meetellen krijgen. Het voelt heel goed dat ik ervaringen uit mijn verleden die misschien naar of verdrietig of eenzaam waren nu kan gebruiken voor iets positiefs; voor een scherp onderzoek passend bij de mensen waar het over gaat en waar de gemeente en Buurtteams hopelijk iets mee kunnen gaan doen.

Site by Alsjeblaft!