amsterdam

Volg hier ons onderzoek

Terug

literatuurstudie medezeggenschap in zorg

01 december 2022

Meetellen doet onderzoek naar (mede)zeggenschap in de Wmo in Amsterdam. Daarvoor werd allereerst een literatuurstudie uitgevoerd. Lees meer of download de publicatie.

Het verzoek van de gemeente Amsterdam aan Meetellen in Amsterdam is om samen met de relevante partners ANE, Stichting De Omslag en Cliëntenbelang Amsterdam onderzoek te doen naar de huidige praktijk m.b.t. de zeggenschap van Amsterdammers over het Wmo aanbod waar ze gebruik van maken.

aanleiding

Aanleiding van het onderzoek is de motie Zeggenschap in zorg. Deze motie adresseert het belang van zeggenschap en de noodzaak dat stemmen die normaal gesproken minder gemakkelijk aan bod komen, toch gehoord worden.

Het is de wens om het onderzoek daarmee niet alleen te richten op de aan- of afwezigheid van een structuur voor medezeggenschap in een organisatie. Het gaat ook – en vooral – om het resultaat van medezeggenschap; dat is invloed hebben vanuit het perspectief van de client. We gaan op zoek naar een toetsingskader voor succesvolle medezeggenschap.

literatuur studie

Het onderzoek vindt plaats in een brede context en geschiedenis van medezeggenschap in zorg. Om daarop aan te sluiten, zonder alles over te doen, zijn we gestart met het verzamelen en bestuderen van actuele en relevante onderzoeken in dit veld. Met deze literatuurstudie leggen we een fundament voor de uitvraag specifiek voor medezeggenschap bij het Amsterdamse Wmo aanbod.

De literatuurstudie bestaat uit twee delen: het eerste deel bespreekt relevante wet- en regelgeving, biedt achtergrond en brengt vormen- en structuren van medezeggenschap in kaart. Het tweede deel identificeert en bespreekt vier kernconcepten die essentieel zijn om na te denken over medezeggenschap.

De studie concludeert met een conceptueel kader voor inclusieve (mede)zeggenschap aan de hand waarvan de geselecteerde casussen in het vervolg van dit onderzoek geanalyseerd kunnen worden.
Neem met vragen graag contact met ons op!

Download hiernaast de publicatie.

Site by Alsjeblaft!