amsterdam

Volg hier ons onderzoek

Terug

Lopend onderzoek

Deze maand hebben we onze werkzaamheden voor een onderzoek van de VU en maatschappelijke organisaties (‘Kwetsbaar in Amsterdam) afgerond. Meetellen heeft naar tevredenheid interviews afgenomen en gezocht naar manieren om meer mensen te vinden.

Hieronder een korte schets van onze lopende onderzoeken in samenwerking met onder andere het Amsterdam UMC en het Verwey-Jonker instituut.

Het team van Meetellen zit midden in een aantal onderzoeken waar we graag een overzicht van geven. Zo onderzoeken we in samenwerking met het Amsterdam UMC de invloed van de coronacrisis op het vinden en behouden van werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Team Meetellen ondersteunt daarnaast het Verwey-Jonker Instituut in een onderzoek naar de wensen en behoeften betreft in de ondersteuning bij werk(behoud).

En voor de Stuurgroep Wachtlijstbegeleiding Nieuwe Vorm onderzoeken we hoe mensen de wachtlijstondersteuning van de Maatschappelijke opvang en Begeleid wonen in Amsterdam ervaren. Hieronder geven we graag een korte schets per onderzoek:

Een maatschappij die werkt: ervaringen in beeld

Voor het onderzoek onder leiding van het Amsterdam UMC kijken we naar de invloed van de coronacrisis op het vinden en behouden van werk en op de gezondheid. De ervaringen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt brengen we de komende maanden in kaart met een digitale vragenlijst en individuele interviews.

Baan (on)zekerheid

Ook het Verwey Jonker Instituut heeft Meetellen gevraagd om mee te werken aan een onderzoek naar baanonzekerheid. Hierin staan de ervaringen van mensen met een arbeidsbeperking centraal. Wat zijn hun ervaringen met het invoeren van de Participatiewet? De nadruk ligt op het in kaart brengen van de wensen en behoeften op het gebied van ondersteuning in het vinden en behouden van werk. Meetellen denkt mee over de uitvoering en vraagstelling van het onderzoek en over de werving en communicatie.

Daarnaast heeft het Verwey Jonker Instituut Meetellen gevraagd om individuele coaching sessies te organiseren voor hun onderzoekers. Hoe breng je de klantervaringen goed in kaart? Hoe vertaal je de onderzoeksthema’s naar een goed gesprek? Welk taalgebruik werkt het best? Wat is de beste setting? En hoe stel je mensen op hun gemak? Allemaal vragen waarbij de expertise van het Meetellen team goed gebruikt kan worden.

Ervaringen van Amsterdammers met wachtlijstondersteuning

Een derde project waar Meetellen de komende tijd mee aan de slag gaat is een onderzoek in opdracht van de Stuurgroep Wachtlijstbegeleiding Nieuwe Vorm. Hiervoor onderzoeken we ervaringen met een nieuwe vorm van wachtlijstondersteuning voor mensen die wachten op een plek in de Maatschappelijke opvang of Begeleid wonen. Er zijn in Amsterdam lange wachtlijsten. Om mensen ook tijdens de wachttijd te ondersteunen wordt nu een nieuwe insteek gebruikt. Deze methode houdt in dat iemand een steungroep samenstelt, bestaande uit professionele hulpverleners en mensen uit het eigen netwerk, om vervolgens samen te werken aan verschillende doelen. Zelf de regie behouden staat hierbij centraal. Team Meetellen onderzoekt door middel van groeps- en individuele interviews hoe Amsterdammers op de wachtlijst deze vorm van ondersteuning ervaren.

Meetellen is blij met deze mooie en grote onderzoeksopdrachten en samenwerkingsverbanden. We denken dat hieruit blijkt dat in Amsterdam en de rest van onderzoekend Nederland er steeds meer erkenning is voor participatief onderzoek en de expertise van onze ervaringsdeskundige onderzoekers.

Site by Alsjeblaft!