amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Medezeggenschap case studies

01 februari 2023

Meetellen voert onderzoek uit naar de invloed van mensen die ondersteuning krijgen uit de WMO. Lees hier wat de volgende stappen in dit onderzoek zijn.

Doel van het onderzoek is erachter komen hoe ervaringskennis benut wordt in organisaties die Wmo ondersteuning bieden in Amsterdam. We zijn op zoek naar goede voorbeelden waar we van kunnen leren.
 
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en 10 casestudies binnen Amsterdam. De literatuurstudie is inmiddels afgerond en hier te lezen. Het eindproduct is niet te herleiden naar de individuele cases. Het is de bedoeling om te leren wat goede vragen zijn om erachter te komen of er ruimte is voor invloed van cliënten in de Wmo organisaties.

wat gaan de onderzoekers doen

Binnenkort gaan we binnen een selectie van 10 Wmo aanbieders in gesprek op locatie.
We houden interviews op locatie, met verschillende personen uit de organisatie. Dat zijn Bestuur en/of managers, begeleiders, ondersteuners, cliënten, eventueel leden van de medezeggenschapsraad.

We kiezen in overleg 1 locatie uit waar we de deelnemers aan het onderzoek zullen spreken. Eventueel kunnen mensen ook digitaal aan een interview meedoen. Het mooiste is wanneer het lukt om cliënten zelf te interviewen. Mocht dat niet lukken op een locatie, dan gaan we ook groepsinterviews organiseren. En zorgen we dat de mensen – ook als ze niet op locatie of in een medezeggenschapsraad zitten – te spreken over zeggenschap.

meer informatie

Via de website houden we alle betrokken graag op de hoogte. Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via amsterdam@meetellen.nl
 

Site by Alsjeblaft!