amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Meetellen in een (drie)dubbelrol

01 juli 2023

Meetellen heeft een onderzoeksgroep begeleid in het uitvoeren van een onderzoek naar de aansluiting tussen de maatschappelijke opvang en Enik, Recovery College voor peer support en herstel. 

Op donderdag 30 maart hebben we de resultaten van dit actie-onderzoek in Utrecht gepresenteerd.

Een conclusie was het belang van een persoonlijke benadering, ook als dat gesprek over herstel soms moeilijk is. Naar aanleiding van het onderzoek was het een heel mooi gesprek over wat er nodig is.

Meetellen in de rol van projectbegeleider

Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Meetellen startte met het uitvoeren van het onderzoek naar de aansluiting tussen het aanbod ‘peer to peer’ van Enik Recovery College en de mensen die daar wat aan hebben uit de Maatschappelijke opvang. Enik is een herstelacademie, ontmoetingsplaats en een leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting.

Een team met ervaringsdeskundig medewerkers – van drie verschillende organisaties van de Maatschappelijke Opvang- , voerde onder begeleiding van Meetellen dit onderzoek uit en met specifieke ondersteuning van Meetellers Marleen en Ireen uit Amsterdam. Een uitstapje voor Meetellen Amsterdam, benaderd door Meetellen Utrecht voor deze opdracht, omdat de Amsterdamse expertise beter aansloot bij de onderzoeksvraag.

critical friend

Meetellen is bekend met het geven van advies, met name in de rol van ‘critical friend’. Dan geven wij onder andere advies over taal, toon en inhoud van vragenlijsten. Of we geven advies over het interviewen an sich, waarbij we de mensen om wie het draait zó in het licht zetten, dat zij volwaardig hun stem kunnen en willen laten horen.

nieuwe rol

De taak van project(begeleider) van een uitvoerend team dat niet het onze is, en waarvan de leden afkomstig zijn uit drie verschillende organisaties, was voor ons wel nieuw. Een leuke uitdaging dus, waarin wij mochten ervaren hoe dat te doen: een project begleiden dat grotendeels uitgevoerd wordt door een ander team. Een team waarin men elkaar ook niet goed kent, omdat de leden van verschillende organisaties afkomstig zijn.

Leren interviewen

In de eerste fase leerden we het externe onderzoeksteam wat het uitvoeren van de interviews behelst, waar op te letten en hoe je je voor kunt bereiden. We hebben flink met elkaar geoefend. Ook leerden we hen de – door hun zelf opgehaalde- data correct te registreren en naar ons door te sturen. De analyse van deze data deden we bij Meetellen zelf. Daarbij organiseerden we ook regelmatig focusgroepen (live en online) met het externe onderzoeksteam.

Voor en door mensen in Maatschappelijke Opvang

Het team organiseerde zelf dat ze mensen uit de Maatschappelijke Opvang konden spreken. Vaak mensen die niet zo gemakkelijk door derden te bereiken zijn. Achter de schermen hielden Ireen en Marleen de vinger aan de pols over de voortgang van de interviews en stimuleerden ze hen te gaan interviewen via een appgroep. Dat werkte heel goed; er zijn veel verschillende mensen gesproken; in totaal 57! Een hoge opbrengst en dat mogen we best wel een groot succes noemen.

Een belangrijk doel van de focusgroep bijeenkomsten was ook om met elkaar tot aanbevelingen en een actieplan te komen. Naast het bespreken van de resultaten werd uitgewisseld over waar de leden van de onderzoeksgroep zoal tegenaan liepen en hoe anderen daarmee omgingen. Zo konden de teamleden van elkaar leren en deze kennis weer meenemen in hun vervolgstappen.

In de laatste fase van het onderzoek, toen we tegen een punt van zogenaamde verzadiging aan zaten (er kwam geen nieuwe informatie meer naar boven uit de interviews), zijn we overgegaan op een mini actieonderzoek: het uitvoeren van één van de aanbevelingen.

Het actieonderzoek bestond uit het geven van voorlichting via bijeenkomsten over het aanbod van Enik aan de organisaties van de Maatschappelijke Opvang. Met als doel de samenwerking tussen de MO organisaties en Enik versterken door ervoor te zorgen dat de mensen in de MO op de hoogte zijn van het aanbod van Enik zodat zij daar gebruik van kunnen maken om te herstellen. De overgang onderzoek uitvoeren via interviews naar actieonderzoek vroeg wat tijd. Dat kwam ook omdat mensen uit verschillende organisaties betrokken waren. Het doel was ook een duurzame samenwerking in gang te brengen. Dat kost meer tijd dan de looptijd van het project (1 jaar).

Dialoog

Daarom hebben we ervoor gekozen om ook een dialoog te organiseren, naast het presenteren van de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen. Annet van Meetellen Utrecht was de gespreksleider bij deze slotbijeenkomst over het verduurzamen van de resultaten van dit onderzoek en wat daarbij helpt en wat juist niet.

De dialoog kwam op gang en er werd openlijk met elkaar gesproken over de kansen en bedreigingen. Er kwamen nieuwe ideeën naar boven en er werd afgesproken een overkoepelend gesprek hierover te voeren met de verschillende partijen.

Tot slot

Hoewel Meetellen ook haar ‘lessons learned’ heeft in dit onderzoek, zeker wat betreft het uitvoeren van actieonderzoek, heeft zij genoten van haar nieuwe rol en de mooie resultaten.

Site by Alsjeblaft!