amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Meetellen onderzoekt

Wij denken dat onderzoek met een ervaringsdeskundig onderzoeksteam een beter antwoord geeft op een onderzoeksvraag. Door het stellen van de juiste vragen, op de juiste manier, laten we de stem van mensen beter horen aan gemeenten en organisaties. Door ons panel bevragen wij ook mensen die voor andere organisaties misschien minder makkelijk te bereiken zijn.

Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen met ervaring met zorg en ondersteuning. De onderzoekskracht van Meetellen wordt verzorgd door het team van ervaringsdeskundige onderzoeksmedewerkers en eigen onderzoekers.

In ons onderzoek ligt vaak de nadruk op ervaringen van Amsterdammers met zorg, dienstverlening en ondersteuningsmethoden. Met ons ervaringsdeskundige team proberen wij per opdracht de juiste methode in te zetten, maar altijd vanuit het perspectief vanuit de mensen waar het onderzoek om draait.

Meetellen onderzoekt samen

Onze expertise ligt bij verschillende kwalitatieve methoden (focusgroepen, (semi)gestructureerde interviews, groepsinterviews) en participatief onderzoek. Dat betekent dat we altijd samenwerken met de mensen die we met ons onderzoek willen bereiken. Denk aan het bepalen van de onderwerpen of de vragen die we gaan stellen.

Meetellen onderzoekt veel

Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers zijn betrokken bij zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het afgelopen jaar hebben we het heel druk gehad met kleine en grote onderzoeken. Voorbeelden van kleinere opdrachten zijn: het ophalen van feedback op het werken met steungroepen, optreden als co- interviewers, of een onderzoek naar de wensen van mensen rond een buurtpunt of opleidingen in stadsdeel Oost.

Meetellen groeit

Meetellen is ook betrokken bij grote, langdurige onderzoeken. Dat doen we in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten (Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC, Verwey-Jonker instituut, GGD Amsterdam). In deze vaak meerjarige opdrachten adviseren we over het participatief onderzoek doen, en doen we een groot deel van de uitvoering. Een overzicht van onze onderzoeken is hieronder terug te vinden.

Met de uitkomsten kunnen gemeenten en organisaties daadwerkelijk en inhoudelijk beoordelen hoe succesvol het beleid is. Niet alle rapportages zijn beschikbaar om hier te publiceren, daarom een overzicht.

Afgerond:

 • De Regenboog Groep (2021). Participatief klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers van arbeidsmatige activiteiten.
 • CQ procesmanagement (2020). Onderzoek naar cliëntervaringen met de methode ‘resourcegroepen’.
 • Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost (2020). Onderzoek naar bezoekerservaringen met verschillende inloop- en buurtvoorzieningen voor de ontwikkeling van een nieuw buurtpunt in de Dapperbuurt.
 • GGD Amsterdam (2020). Onderzoek in samenwerking met de GGD Amsterdam naar de winteropvang in Amsterdam.
 • HVO-Querido (2021). Onderzoek in samenwerking met HvO-Querido naar het concept ‘Je Eigen Stek’, een opvanglocatie in zelfbeheer.
 • Stadspas Gemeente Amsterdam (2020). Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam naar de mogelijke veranderingen rondom de ‘scholierenvergoeding’.
 • Stadspas Gemeente Amsterdam (2020). Onderzoek naar communicatiemiddelen voor een nieuwe pilot van de Stadspas voor kinderen.
 • Vrijwilligersacademie Amsterdam (2020). Klankbordgroep pilot vertrouwenspersonen.

Lopend onderzoek:

 • ‘Een maatschappij die werkt’ – Consortium instituut GAK (lopend). Onderzoek in samenwerking met UMC Amsterdam, Phrenos en verscheidene gemeentes. Meerjarig onderzoek naar het vergroten van de kans op werk(behoud) van mensen met een arbeidsbeperking in tijden van de Covid-19 recessie en toekomstige recessies.
 • Meer rust in het bestaan. Ervaringen, behoeften en ondersteuning rond baanonzekerheid van (voorheen)-Wsw-ers in de context van de Participatiewet – Consortium instituut GAK (lopend). Onderzoek in samenwerking met Verweij Jonker instituut en Andriessen Arbeidsparticipatie naar baan- en inkomensonzekerheid onder voorheen Wsw-ers en mensen met een arbeidshandicap.
 • ‘Kwetsbaar in Amsterdam: De organisatie en effecten van de ondersteuning van kwetsbare groepen tijdens en na de corona-crisis’- Consortium ZonMw (lopend). Onderzoek in samenwerking met VU Amsterdam, GGD Amsterdam, HvO-Querido, Leger des Heils en De Regenboog Groep.
 • Stichting De Meevaart (lopend). Participatief impactonderzoek naar opleidingen binnen De Meevaart.
 • Stuurgroep Wachtlijstbegeleiding Nieuwe Vorm (lopend). Monitor cliëntenervaring met de nieuwe methodiek voor het verkleinen van de wachtlijst van de MO/BW.
 • Vrijwilligersacademie Amsterdam (lopend). Enquêteonderzoek naar de tevredenheid over en inhoud van basistrainingen voor (ervaringsdeskundige) vrijwilligers in zorg en welzijn.
Site by Alsjeblaft!