amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Onderzoek onder de Loep: Enik en de maatschappelijke opvang

10 januari 2022

Met wat voor onderzoeken houdt Meetellen zich nou eigenlijk bezig? In onze nieuwe rubriek ‘onderzoek onder de loep’ duiken we samen met een teamlid dieper in één van onze lopende of net afgeronde onderzoeken om daar wat meer inzicht in te krijgen.

Vandaag deel 1 over het ‘Enik x MO’ onderzoek; een onderzoek onder cliënten van de Utrechtse maatschappelijke opvang naar hun bekendheid met Enik en behoeften rondom peergerichte ondersteuning. Teamleden Dora en Ireen praten ons bij!

Leuk Ireen dat ik je wat vragen mag stellen over het Enik x MO onderzoek. Wat betekenen Enik en MO eigenlijk?

Goede vraag Dora! MO staat voor Maatschappelijke Opvang. MO wordt aangeboden door verschillende organisaties. Enik is kort voor Enik Recovery College; dat is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting in Utrecht.
Het leren en ontmoeten gebeurt in een omgeving met peers, dus zonder hulpverleners, maar met mensen met soortgelijke ervaringen. Enik Recovery College wordt ook geheel gerund door peers of ervaringsgenoten.

Klinkt als een interessante organisatie! Hoe is de samenwerking met Enik tot stand gekomen?

Enik en de gemeente Utrecht hebben eerst Meetellen Utrecht benaderd met de vraag hen te ondersteunen in het uitvoeren van onderzoek. Zij wilden graag weten wat de behoeften en verwachtingen van cliënten van het Leger des Heils en de Tussenvoorziening – de aanbieders van MO – zijn omtrent herstel. Daarnaast willen zij weten of de peer-support voorzieningen die Enik aanbiedt wellicht ook voor deze doelgroep interessant kunnen zijn. Vervolgens heeft Meetellen Utrecht ons als Meetellen Amsterdam betrokken, omdat wij wat meer ervaring hebben in een adviserende rol in het vormgeven van onderzoek.

Oke helder! Welke partijen werken er allemaal mee aan het onderzoek?

Lister, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Enik, gemeente Utrecht en Meetellen Amsterdam zijn alle betrokken partijen bij dit onderzoek.

En waarmee ondersteunt Meetellen deze partijen in het onderzoek? Wat is Meetellen haar rol in de samenwerking?

Wij ondersteunen het onderzoek op meerdere manieren. Het is namelijk de bedoeling dat de ervaringsdeskundige ondersteuners van de meewerkende organisaties zelf cliënten van de maatschappelijke opvang gaan interviewen over hun behoeftes. Daarom faciliteren wij in samenspraak met alle partijen de opzet van de interviewguides. Daarbij geven we ook een workshop over interviewen. We gaan dan bijvoorbeeld in op methode, taalgebruik en bejegening. Het hele proces bewaken we daarnaast in de vorm van drie verschillende evaluatiemomenten en feedbackloops. Tot slot analyseren wij de opgehaalde informatie en maken we een rapportage met aanbevelingen. Uiteraard doen we dat in overeenstemming met de partijen.

Dus Meetellen voert in dit geval niet het hele onderzoek uit maar ondersteunt eigenlijk bij verschillende onderdelen?

Ja dat klopt! Vaak voeren wij zelf een onderzoek uit van A tot Z, inclusief het voeren van de gesprekken. Maar bij dit onderzoek was dat niet de vraag en voeren de professionals van de deelnemende organisaties zelf de gesprekken. Dat is ook leuk omdat de mensen met wie we nu samenwerken zelf ook ervaringsdeskundig zijn, of daar verwant mee zijn.

Heb je nog een ander voorbeeld van een rol die Meetellen kan hebben bij onderzoek?

Soms hebben we nog een adviserende rol over bijvoorbeeld de communicatie of bejegening. Als kritische vriend lezen we dan mee. Bij het Enik x MO onderzoek is er nu een mix van advies en uitvoering. Zo’n mix is voor ons vrij nieuw dus we kijken uit naar deze vorm van samenwerken.

Fijn dat Meetellen zo op verschillende manieren kan blijven groeien! Hoe ervaar je het onderzoek tot nu toe zelf?

Tot nu toe is het een leuke ervaring! Ook leuk om een keer buiten de Amsterdamse ring actief te zijn en te leren van andere dienstverleners dan waar we al bekend mee zijn.

Dat kan ik me voorstellen! Waar zitten we nu in het proces?

Volgende week start de interviewworkshop onder leiding van Loes, onze huistrainer. De interviewvragen zijn bijna klaar. Deze vragen gaan we goed oefenen in de komende workshop inclusief de registratie van de informatie.

Dank je wel voor je tijd Ireen! En succes met de verdere uitvoering van het onderzoek.

Site by Alsjeblaft!