amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Toegang tot informatie en omgaan met internet

16 juni 2016

Om mee te komen in de maatschappij is het belangrijk om toegang te hebben tot informatie. Hiervoor moet je tegenwoordig niet alleen kunnen lezen en schrijven, maar ook digitale vaardigheden hebben. Hoe zoeken en vinden de panelleden informatie en hoe toegankelijk is dat voor hen?

Inleiding

Wanneer iemand geen digitale vaardigheden heeft of geen toegang heeft tot het internet, is hij of zij digitaal uitgesloten. Digitale uitsluiting versterkt sociale uitsluiting, wat een negatief effect heeft op gezondheid. Uit een eerder onderzoek van Meetellen in Utrecht kwam naar voren dat veel panelleden zich sociaal uitgesloten en eenzaam voelen. Daarom spelen toegang tot informatie en digitale vaardigheden ook bij deze groep een belangrijke rol. Dit onderzoek gaat over het zoeken en vinden van informatie, de toegankelijkheid ervan en de tevredenheid over de gevonden informatie. Daarnaast wordt ingegaan op het omgaan met de computer en het internet.

Conclusies en aanbevelingen

Een aantal conclusies uit het rapport:

  • Veel panelleden zoeken informatie over het ondernemen van activiteiten en geldzaken.
  • De tevredenheid over de gevonden informatie hangt af van het resultaat.
  • Eén op de 10 panelleden heeft geen toegang tot internet.

De aanbevelingen lees je natuurlijk terug in het volledige rapport.

Site by Alsjeblaft!