amsterdam

Wij zoeken uit

Terug

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

01 juni 2015

Meetellen in Utrecht heeft onderzoek gedaan naar betaald werk en vrijwilligerswerk. Het gaat hierbij over mensen met een achtergrond van psychiatrische problemen, dak– of thuisloosheid of verslaving. Wat zijn hun ervaringen met (vrijwilligers)werk? Hoe ervaren ze ondersteuning bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk? Hoe kijken ze naar de toekomst? In dit rapport staan de resultaten.

Inleiding

Mensen met een achtergrond van psychiatrische problemen, dak- of thuisloosheid of verslaving willen graag ook actief meedoen in de stad. Dat iedereen kan meedoen is voor De Gemeente Utrecht van groot belang. Toeleiding naar (vrijwilligers)werk van mensen in deze kwetsbare situatie heeft een positief effect op
hun ervaren gezondheid en kwaliteit van leven en gaat sociale uitsluiting tegen. Mensen uit deze doelgroep hebben helaas vaak moeite met het vinden
van betaald en/of vrijwilligerswerk. Het is daarom goed te onderzoeken wat hun ervaringen met vrijwilligerswerk zijn en hoe ze de ondersteuning bij het zoeken naar werk ervaren. Meetellen zocht het uit.

Conclusies

Het gaat bij deze sociaal kwetsbare groep goed op het werk wanneer de positieve kanten ervan meteen voor hen merkbaar zijn; bijvoorbeeld het plezier en de sociale contacten. Ook vinden deze mensen (vrijwilligers)werk van belang voor hun eigen ontwikkeling en voor het verbeteren van hun kansen in de toekomst. Bij betaald werk is het goed als werkzaamheden passen bij de mogelijkheden en bij de interesses. Dit is vaak niet het geval, waardoor mensen zich minder goed voelen en het moeilijker is om vol te houden. Bij vrijwilligerswerk spelen dagstructuur en het leren omgaan met beperkingen en onzekerheden ook een belangrijke rol.

Veel panelleden willen werken en hebben behoefte aan ondersteuning bij het zoeken naar werk, maar niet iedereen weet zijn weg te vinden. Een kleine groep is wel begeleid, alleen leidde dit niet altijd tot positief resultaat. De ervaringen en de resultaten zijn duidelijk gunstiger wanneer professionele begeleiders ervaring hebben met mensen met deze specifieke achtergrond.

Aanbevelingen

In het rapport lees je ook een aantal aanbevelingen, die de mogelijkheden van kwetsbare Utrechters verbeteren om hun sociale netwerk te versterken, het doen van vrijwilligerswerk en het vinden van betaald werk te vergemakkelijken. Eén van de aanbevelingen is dat het leveren van maatwerk mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Alle aanbevelingen lees je in het uitgebreide rapport.

Site by Alsjeblaft!