amsterdam

Voor wie het echt wil weten

Terug

de stem van je doelgroep

Je wilt de kwaliteit van de ondersteuning, zorg en verbeteracties en resultaten daarvan monitoren. Een standaard tevredenheidsonderzoek kan hierbij helpen, maar wat soms ontbreekt is het perspectief van de doelgroep in opzet en uitvoering van onderzoek. Bij Meetellen doen we dat anders.

Een wetenschappelijke benadering van onderzoek kent dikwijls problemen met representativiteit en toegankelijkheid, omdat de doelgroep niet wordt bereikt. Meetellen kan hierin een oplossing bieden door middels participatieve methoden ervaringskennis in te zetten in de opzet en uitvoering van onderzoek.

ervaringsdeskundig onderzoeksbureau

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt het onderzoek ingericht vanuit het perspectief van de doelgroep. Meetellen Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen zowel kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de doelgroep. We kijken altijd naar een passend ontwerp van het onderzoek, voor zowel de opdrachtgever, maar vooral voor de mensen waar het over gaat.

het bereiken van de doelgroep

Naast een onderzoek op maat, leveren we net dat beetje extra inzet om de mensen waar het over gaat daadwerkelijk te bereiken. Afhankelijk van het onderzoek kan Meetellen bijvoorbeeld een beroep doen op het Meetellen panel. Dit panel is een diverse groep mensen met verschillende ervaringen met zorg en ondersteuning. Daarnaast staan we altijd klaar om een oproep te doen in ons brede netwerk binnen Amsterdam.

Site by Alsjeblaft!