amsterdam

Voor wie het echt wil weten

Terug

In opdracht

Meetellen voert onderzoeken in opdracht uit. Deze opdrachten komen van verschillende organisaties uit het sociaal domein, het onderzoeksveld of de gemeente.

In onderzoek van Meetellen staat de stem van de mensen die ervaring hebben met zorg en ondersteuning altijd centraal in ontwerp en de uitkomsten van het onderzoek.

Meetellen in Amsterdam voert op opdrachtsbasis verschillende soorten onderzoeken uit, waaronder klanttevredenheidsonderzoeken, impactmetingen en bredere onderzoeken naar ervaringen en belevingen van Amsterdammers, bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode.

Onze onderzoeksopdrachten voeren we altijd uit samen met ons ervaringsdeskundig team. Samen zorgen wij er voor dat de stem van de mensen waar het om gaat centraal blijft staan in het onderzoek. Afhankelijk van de insteek van het onderzoek kan Meetellen een beroep doen op een vast panel van een diverse groep mensen met verschillende achtergronden om zo de mensen waar het om gaat daadwerkelijk te includeren in het onderzoek.

samenwerking in onderzoeksconsortia

Naast onderzoek in opdracht van organisaties uit het sociaal domein, werken wij in onderzoeksconsortia steeds meer samen met universiteiten en andere organisaties binnen het onderzoeksveld.

Een wetenschappelijke benadering van onderzoek kent namelijk soms problemen met validiteit omdat de benaderingswijzen van de doelgroep minder passend zijn. Vragen passen dan niet bij de leefwereld van de mensen waar het om gaat, of het lukt gewoonweg niet om de mensen te bereiken. Wat (meestal) ontbreekt is het cliëntenperspectief in opzet en uitvoering van onderzoek.

Door een partnerschap aan te gaan met een ervaringsdeskundig onderzoeksbureau zoals Meetellen wordt dit perspectief benut. Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers helpen het onderzoek in te richten en uit te voeren vanuit het perspectief van de doelgroep.

Site by Alsjeblaft!