amsterdam

Voor wie het echt wil weten

Terug

wijze van werken

Opdrachtgevers kloppen vaak met een al gedefinieerde onderzoeksvraag bij Meetellen aan. Hoe zorgen wij dat in het onderzoek niet alleen de stem van de opdrachtgever, maar vooral ook de stem van de mensen die ervaring hebben met zorg en ondersteuning centraal blijft staan in het ontwerp en de uitkomsten van het onderzoek?

het ontwerp van het onderzoek

Vaak heeft de opdrachtgever niet alleen een onderzoeksvraag vastgesteld, maar ook al een methode in gedachten. Het ervaringsdeskundig team van Meetellen geeft dan altijd nog advies over de methode en aandachtspunten in het onderzoek en zoekt samen met de opdrachtgever naar een passend onderzoeksontwerp. Wanneer de onderzoeksvraag, de context en methode verder is gedefinieerd, gaat het team van Meetellen aan de slag met de vragenlijst of interviewguide. Afhankelijk van het ontwerp van het onderzoek creëert Meetellen samen met de respondentengroep een interviewuigde of vragenlijst, of stelt het ervaringsdeskundig team zelf passende vragen op aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde deelvragen. Zo zorgen we dat de leefwereld van de mensen waar het om gaat centraal blijft staan in het onderzoek.

de uitvoer van het onderzoek

Onafhankelijk van de gekozen methode wordt ervaringsdeskundigheid ingezet in de uitvoer van het onderzoek. Bij (groep-)interviews neemt een onderzoeker van Meetellen altijd samen met een ervaringsdeskundige onderzoeksmedewerker de interviews af. Zo stellen we niet alleen de juiste vragen aan de hand van de interviewguide, maar weten we ook op de juiste manier door te vragen en de respondent op zijn gemakt te stellen. Bij het afnemen van vragenlijsten staan ervaringsdeskundige onderzoeksmedewerkers op locatie of telefonisch klaar om respondenten te ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst.

uitkomsten

Wanneer de analyse wordt uitgevoerd en de rapportage wordt opgesteld, kijkt het ervaringsdeskundig team me. Zo geeft het team onder andere feedback op de focus en het taalgebruik. Het team staat daarnaast altijd klaar om het onderzoek bij de organisatie te presenteren, of middels interactieve methoden zoals een bijvoorbeeld een spiegelgesprek, de uitkomsten terug te geven. Als, laatste maar niet onbelangrijk punt, informeren we alle respondenten altijd graag over de uitkomsten!

Site by Alsjeblaft!